Vendi modern i punës është shumë konkurrues dhe është duke u bërë gjithnjë e më e rëndësishme të veçoheni kur të aplikoni për punën tuaj të parë.

Ky kurs në internet do t'ju mundësojë të hartoni një plan karriere dhe të përgatiteni për punë pas diplomimit. Do të mësoni gjithashtu se si të komunikoni aftësitë dhe pikat tuaja të forta me punëdhënësit e mundshëm.

Deri në fund të kursit, ju do të keni mundësi:

  • identifikoni pikat tuaja të forta dhe përdorni këto për të reflektuar në rrugën tuaj të karrierës
  • zhvilloni një strategji efektive për të marrë punën e duhur për ju
  • demonstroni një gamë të aftësive profesionale që mund t'ju ndihmojnë të keni sukses në çdo vend pune
  • bashkëpunoni, rrjetëzojni(networking) dhe komunikoni më mirë me njerëz me prejardhje të ndryshme kulturore dhe në kontekste të ndryshme kulturore.

Ky kurs është për ata që hyjnë për herë të parë në vendin e punës ose ri-hyjnë në forcën e punës, pasi kanë studiuar për një kualifikim të një niveli universitar. Kursi do të përqendrohet në aftësitë e nevojshme për të naviguar tranzicionin nga studimi në punë.

Ky kurs është mjaft fleksibël dhe do të ju marrë vetëm tre orë në javë, për një periudhë prej dy javësh, kështu që ju mund të ushtroni në çdo kohë që ju përshtatet.