Katër kurset tona të të kuptuarit të IELTS do t'ju japin një udhëzues të plotë për gjithçka që duhet të dini derisa përgatiteni për testin IELTS.

Secili nga kurset zgjatë tre javë dhe ju sjellë në njërin nga katër fazat e testit IELTS - leximi, shkrimi, të folurit dhe të dëgjuarit. Në çdo fazë, do të ketë këshilla nga mësuesi ynë i videove dhe një ekip arsimtarësh me përvojë në IELTS. Gjithashtu, do t'ju kërkohet të ndani përvojat, këshillat dhe mendimet tuaja me nxënësit e tjerë.

Me mbarimin e kursit, ju do të: 

  • jeni në dijeni rreth të gjitha pjesëve të IELTS 
  • mësoni për këshilla praktike që do t’ju ndihmojnë të arrini cakun në IELTS 
  • kuptoni se si vlerësoheni në testin IELTS 
  • keni mundësi që të vlerësoheni për Anglishten e juaj të shkruar dhe folur nga kandidatët tjerë.

Kurset të cilave mund t'ju bashkangjiteni tani:

Të kuptoni IELTS: Të lexuarit

Ky kurs përqendrohet në testin e Leximit. Do të eksploroni formatin e testit dhe llojet e tekstit që duhet të lexoni dhe do të zhvilloni strategji mësimore për t'ju ndihmuar të trajtoni llojet e ndryshme të detyrave, nga zgjedhja e shumëfishtë deri tek e saktë, pa-saktë dhe jo e dhënë.

Do të shikoni gjithashtu strategjitë e përgjithshme të leximit që do t'ju ndihmojnë të përballoni llojet e teksteve komplekse për tema të panjohura që do të hasni në studimet tuaja për IELTS.

Regjistrohuni tani

 

 

Të kuptoni IELTS: Të folurit

Ky kurs përqendrohet në testin e të Folurit. Do të shikoni në detaje tre pjesët e testit dhe do të mësoni për katër kriteret që do të përdoren për të vlerësuar anglishten tuaj në të folur.

Këshillat dhe teknikat do t'ju ndihmojnë të përmirësoni anglisht foljen tuaj dhe të ndërtoni teknika për t'ju ndihmuar të keni sukses. Përmes aktiviteteve praktike, do të ndërtoni besim dhe do të ndiheni plotësisht të përgatitur ditën e testit.

Regjistrohuni tani

Të kuptoni IELTS: Të dëgjuarit

Ky kurs përqendrohet në testin e dëgjimit. Ju do të eksploroni formatin e testit dhe do të zhvilloni strategji të të mësuarit për t'ju ndihmuar të trajtoni llojet e ndryshme të detyrave që ju përmbushni.

Ju gjithashtu shikoni strategji të përgjithshme të të dëgjuarit në anglisht që do t'ju ndihmojnë të përballeni me llojin e teksteve komplekse me tema të panjohura që do të përballeni në studimet tuaja për IELTS.

Regjistrohuni tani

Të kuptoni IELTS: Të shkruarit

Ky kurs përqëndrohet në testin e shkrimit akademik. Ju do të hulumtoni formatin e testit dhe zhvilloni strategji për secilin lloj të detyrës.

Ju mund të shikoni në grafikët në detyrën një, si t'i qaseni detyrës dhe gjuhës së nevojshme për një përgjigje të suksesshme. Ju do të diskutoni pyetjet e detyrë dy dhe do të mësoni se si të planifikoni, shkruani dhe kontrolloni esetë akademike.

Ju gjithashtu do të shikoni kriteret e vlerësimit, atë që kërkon ekzaminuesi dhe si të shkruani me sukses për IELTS.

Regjistrohuni tani

Testi IELTS është testi më i njohur në botë i gjuhës angleze për arsimin e lartë dhe migracionin global. Është i pranuar nga mbi 10,000 organizata në të gjithë botën përfshirë universitete, punëdhënës, autoritete të imigracionit dhe organe profesionale. Mbi 3.5 milion teste të IELTS u morën globalisht në 2018.

Ne kemi përvojë mbi 80 vjet në mësimin dhe vlerësimin e gjuhës angleze dhe ofrojmë testet IELTS në më shumë se 140 vende.

See also