Zhvilluar nga Universiteti i Southampton dhe Këshilli Britanik, vitin e kaluar ky kurs u ndoq nga 120,000 njerëz nga mbarë bota. 

Kursin e rekomandojnë 96% e pjesëmarrësve.

Regjistro kursin për të kuptuar konceptet kryesore në mësimdhënien dhe mësimin e gjuhëve. Këtu do të njiheni me idetë, hulumtimet dhe praktikat e fundit në mësimin dhe mësimdhënien e gjuhëve. 

Kursi është online, kështu që mund ta kryeni kur të doni, pa marrë parasysh se ku gjindeni.

Mësimit duhet të ia përkushtoni 3 orë në javë në periudhë prej 5 javëve. 

Për kënd është kursi?

Ky kurs i dedikohet të diplomuarve që kanë interesim në zhvillimin e gjuhëve dhe mësimdhënien e gjuhëve. Do të ju njoh pjesërisht me  studimet pas-universitare në fushën e mësimdhënies së gjuhës Angleze. Për të ndjekur kursin nuk ju nevojiten njohuri paraprake në këtë fushë, dhe ne mirëpresim të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të dijnë më shumë për mësimin dhe mësimdhënien e gjuhëve. 

 

Përfundoni këtë kurs dhe fitoni bursë për program Master në mësimdhënien e gjuhës Angleze

Kursi ynë online falas mund të ju informojë më shumë se si kryhet programi Master online. Mund të kualifikoheni për të aplikuar për bursë e cila do të ju mbulojë pjesërisht shpenzimet e programit Master – English Language Teaching (Online). Mësoni më shumë për programin Master të zhvilluar nga Universiteti i Southampton dhe Këshilli Britanik.