Përmirësoni shqiptimin e Anglishtes suaj dhe mësoni si ti lexoni simbolet e fonetikës.

Njohuria në leximin e simboleve të fonetikës mund të ju ndihmoj në shqiptimin e saktë të fjalëve, përmirësimin e aftësive të juaja në të folur dhe kuptim më të mirë të Anglishtes. Mësoni tingujt e Anglishtes shpejtë dhe lehtë me këtë aplikacion, ose përdorni atë si referencë si të shqiptohet ndonjë fjalë specifike në Anglisht të cilën e gjeni në fjalor. 

Ky aplikacion do të ju ndihmoj:

  • të zhvilloni aftësitë e juaja në të folur dhe shqiptim
  • të mësoni tingujt e Anglishtes duke dëgjuar inçizimet e secilit tingull
  • të përmirësoni kutpimin e Anglishtes duke dëgjuar shembuj të fjalëve në kontekst të fjalisë.

Aplikacion, i thjeshtë, i pastër, me të gjithë tingujt e Anglishtes. Shumë i përdorshëm për secilin që është duke mësuar Anglishten.”

 

 

 

Vegëza të jashtme