Date
E Hënë 24 Shkurt 2020 deri E Hënë 23 March 2020

Anglishtja është thelbësore nëse doni të përparoni në ekonominë e sotshme globale me ritëm të shpejtë. Për shkak se e dimë që përdorimi i anglishtes në punë është i ndryshëm nga anglishtja e përgjithshme në nivel bashkëbisedimi, ky kurs falas është dizajnuar në mënyrë të posaçme duke e pasur parasysh jetën tuaj të punës. 

Ky kurs falas është i përsosur për njerëzit të cilët janë duke e mësuar anglishten dhe të cilët janë të interesuar të zhvillojnë aftësi të gjuhës angleze si ndihmesë për të siguruar punë më të mirë. Kursi është i përshtatshëm edhe për profesionistët e rinj në fillim të karrierës së tyre që dëshirojnë t’i përmirësojnë aftësitë e tyre gjuhësore.