Date
E Hënë 19 Tetor 2020 deri E Hënë 09 November 2020

Mësoni se çka ju nevojitet të dini për IELTS testin e të folurit dhe mësoni për teknikat që të përmirësoni performancën tuaj në test.

Ky kurs fokusohet në testin e të folurit. Do të shikoni në detaje tri pjesët e testit dhe do të mësoni për katër kriteret që do të përdoren për të vlerësuar anglishten tuaj të folur. Këshillat dhe teknikat do t’ju ndihmojnë të përmirësoni të folurën e anglishtes dhe si të zhvilloni teknika që do të ju ndihmojnë të keni sukses. Nëpëmjet ushtrimeve, do të ndërtoni konfidencë dhe do të ndjeheni të përgatitur plotësisht për ditën e testit.