Date
E Dielë 11 Tetor 2015 - 00:00
Lokacioni
Afati për regjistrim

Ky kurs online falas është për mësimdhënësit e Anglishtes në gjithë botën. Kursi do të ju ndihmojë të i zhvilloni aftësitë tuaja si dhe ushtrimet të cilat ju duhen për të vazhduar zhvillimin tuaj profesional (CPD).  

Kursi përmban:   

  • Ushtrime të ndryshme profesionale për mësimdhënësit; 
  • Video-intervista të shkurtëra me mësimdhënës me shumë përvojë;
  • Tutorët tuaj personal përmes videove - Suzanne dhe Claire; 
  • Mundësia të ndani përvojat tuaja.  

Kursi falas - Ushtrimet Profesionale për Mësimdhënie në Gjuhën Angleze zgjatë gjashtë javë dhe gjatë javës kërkon përkushtim prej dy orëve. 

Kursi do të jetë i përshtatshëm për mësimdhënësit e Anglishtes në nivelin fillor, të mesëm si dhe në arsim të lartë.  

Regjistrohuni në kursin online falas për mësimdhënës deri më 11 Tetor.