Për detaje të registrimit ose për më shumë informata ju lutem shkruani: examsalbania@britishcouncil.org

Në këtë pjesë