Testi me gojë është i ndarë në 4 pjesë dhe merr reth 12 minuta që të përfundoj.

Përgjigjet tuaja do të regjistrohen dhe të vlerësohen nga ekzaminerët e British Council. Disa këshilla të dobishme:

  • Sigurohuni se i kuptoni pyetjet dhe përgjigjuni në mënyrë të përshtatshme dhe të plotë.
  • Tentoni të zgjeroni dhe sqaroni përgjigjet tuaja.
  • Sigurohuni se flisni qartë në mikrofon dhe monitoroni kohën me kujdes.
  • Para ditës së testit ushtroni të folurit në Anglisht sa më shumë – mos u brengosni shumë për gabimet – por, përqëndrohuni që mesazhi juaj të komunikohet suksesshëm.
  • Regjistroni vehten duke folur Anglisht: mundohuni të përmirësoni fjalorin, shqiptimin dhe mos hezitoni të flisni.  

Vegëza të jashtme