Testi me shkrim merr rreth 55 minuta dhe përmbanë 3 detyra.

Vegëza të jashtme