Provimet Kembrixh të vlerësimit të gjuhës angleze janë të njohura dhe të pranuara nga shkollat, universitetet, punëdhënësit e sektorit privat e atij publik në mbarë botën anglisht-folëse. 

Suksesi në testimin Kembrixh të anglishtes ju mundëson pajisjen me certifikatë të njohur ndërkombëtarisht që tregon nivelin e arritur të zotërimit të anglishtes.  

Në këtë seksion