IELTS (Sistemi Ndërkombëtar Testues i Gjuhës Angleze) është provimi më i njohur në botë i gjuhës angleze. Më shumë se 3 milion provime IELTS mbahen çdo vit. 

Mbajtja e Dyert e hapura për IELTS – mund të ju ndihmojë jut ë jetoni, studioni dhe punoni në mbarë botën. Më shumë se 10,000 organizata në mbarë botën e pranojnë IELTS-in, duke përfshirë qeveritë, institucionet akademike e të punësimit. Në fakt, IELTS është i vetmi test i gjuhës angleze i pranuar për qëllime imigrimi nga të gjitha shtetet që mund të kenë nevojë për të. 

Testimi IELTS është i dizajnuar të ju ndihmojë të përdorni anglishten në jetën tuaj të re jashtë vendit. Në më pak se tri orë, ai do të vlerësojë të gjitha aftësitë tuaja në gjuhën angleze, dëgjimin, leximin, shkrimin dhe të folurit. 

Mënyra më efikase e testimit të aftësive për bisedë sy me sy në anglisht. Në mënyrë unike, IELTS teston aftësitë e bisedimit në anglisht përmes testimit interaktiv sy me sy me ekzaminues të trajnuar e të certifikuar. 

I dizajnuar nga ekspertët në vlerësimin e aftësive në gjuhën angleze dhe i besuar në mbarë botën, mund të jeni të sigurt që IELTS do të ju japë vlerësim të drejtë dhe qëndrueshëm të aftësive tuaja në gjuhën angleze.  

British Council është bashkë pronar krenar i IELTS.

In this section