IELTS është testi gjuhësor më i njohur në botë për gjuhë angleze. Nëse jeni të interesuar të punoni, studioni ose jetoni jashtë shtetit, atëherë hyrja në testin IELTS mund t'ju ndihmojë ta realizoni atë ëndërr.