IELTS

IELTS (Sistemi Ndërkombëtar Testues i Gjuhës Angleze) është provimi më i njohur në botë i gjuhës angleze. Më shumë se 2,9 milion provime IELTS mbahen çdo vit. 

Mbajtja e Dyert e hapura për IELTS – mund të ju ndihmojë jut ë jetoni, studioni dhe punoni në mbarë botën. Më shumë se 10,000 organizata në mbarë botën e pranojnë IELTS-in, duke përfshirë qeveritë, institucionet akademike e të punësimit. Në fakt, IELTS është i vetmi test i gjuhës angleze i pranuar për qëllime imigrimi nga të gjitha shtetet që mund të kenë nevojë për të. 

Testimi IELTS është i dizajnuar të ju ndihmojë të përdorni anglishten në jetën tuaj të re jashtë vendit. Në më pak se tri orë, ai do të vlerësojë të gjitha aftësitë tuaja në gjuhën angleze, dëgjimin, leximin, shkrimin dhe të folurit. 

Mënyra më efikase e testimit të aftësive për bisedë sy me sy në anglisht. Në mënyrë unike, IELTS teston aftësitë e bisedimit në anglisht përmes testimit interaktiv sy me sy me ekzaminues të trajnuar e të certifikuar. 

I dizajnuar nga ekspertët në vlerësimin e aftësive në gjuhën angleze dhe i besuar në mbarë botën, mund të jeni të sigurt që IELTS do të ju japë vlerësim të drejtë dhe qëndrueshëm të aftësive tuaja në gjuhën angleze.  

British Council është bashkë pronar krenar i IELTS.

Lajmërim

Ne jemi lajmëruar që ka patur faqe interneti të cilat janë sjellur si faqe regjistrimi të British Council IELTS. Ju lutem kini parasysh që këto faqe nuk janë të lidhura me. Gjithashtu, ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen e këyre faqeve.

Për t’u siguruar që informacionet tuaja janë të sigurta, regjistrohuni për provimin IELTS nga link i siguruar nga ne në faqen TakeIELTS.

Para se ju të shkruani të dhënat personale, ju lutem sigurohuni që po përdorni sistemin tonë të sigurt të regjistrimit. Ju mund të kontrolloni nëse faqja e internetit fillon me https://. Gjithashtu, sigurohuni që gramatika e këyre faqeve është e saktë, shikoni nëse “British Council” është i shkruajtur saktë.

Nëse nuk jeni të sigurt, mund të përdorni këtë link për t’u regjistruar për provimin IELTS.

In this section