Mund të përdorni tabelën e mëposhtme si udhëzim:

Lloji i Vizës CEFR niveli i kërkuar Aftësitë IELTS UKVI testi dhe rezultati i kërkuar
Tier 1 Viza (Gjenerale) C1 Lexim, Shkrim, Të folur dhe Dëgjim

7.0 mesatarja, dhe i njejti rezultat për të gjitha aftësitë tjera.

Regjistrohu tani

 Tier 1 Viza (Talent i jashtëzakonshëm)  B1 Lexim, Shkrim, Të folur dhe Dëgjim

4.0 mesatarja, dhe i njejti rezultat për të gjitha aftësitë tjera.

Regjistrohu tani

 Tier 1 Viza (Ndërmarrës)  B1

Lexim, Shkrim, Të folur dhe Dëgjim

 

4.0 mesatarja, dhe i njejti rezultat për të gjitha aftësitë tjera.

Regjistrohu tani

 Tier 1 (Ndërmarrës i diplomuar)  B1 Lexim, Shkrim, Të folur dhe Dëgjim

4.0 mesatarja, dhe i njejti rezultat për të gjitha aftësitë tjera.

Regjistrohu tani

 Tier 2 Viza (Gjenerale)  B1 Lexim, Shkrim, Të folur dhe Dëgjim

4.0 mesatarja, dhe i njejti rezultat për të gjitha aftësitë tjera.

Regjistrohu tani

 Tier 2 Viza (Sportistë) A1  Lexim, Shkrim, Të folur dhe Dëgjim

4.0 mesatarja, dhe i njejti rezultat për të gjitha aftësitë tjera.

Regjistrohu tani

Tier 2 Viza (Ministër i Religjionit)   B2  Lexim, Shkrim, Të folur dhe Dëgjim

5.5 mesatarja, dhe i njejti rezultat për të gjitha aftësitë tjera.

Regjistrohu tani

Tier 4 Viza Studentore (Gjenerale) - nivel i ulët i studimeve

*vetëm nëse kërkohet

B1 Lexim, Shkrim, Të folur dhe Dëgjim

4.0 mesatarja, dhe i njejti rezultat për të gjitha aftësitë tjera.

Regjistrohu tani

Tier 4 Viza Studentore (Gjenerale) - nivel i lartë i studimeve

*vetëm nëse kërkohet

B2 Lexim, Shkrim, Të folur dhe Dëgjim

5.5 mesatarja, dhe i njejti rezultat për të gjitha aftësitë tjera.

Regjistrohu tani

Familje, Bashkëshort ose Partner Viza

 

A1 Të folur dhe Dëgjim

Life Skills në A1-Kaluese.

Regjistrohu tani

Nënshtetësi / Qëndrim i përhershëm Viza B1  Të folur dhe Dëgjim

Life Skills në B1-Kaluese.

Regjistrohu tani

Ju lutem vini re: Ata qe po aplikojne për Tier 4 vizë studentore për një Sponsor Tepër të Besuar (Highly Trusted Sponsor/HTS), për të studjuar për një diplomë bachelor apo pas-universitare, u duhet të arrijnë nivelin e gjuhës Angleze të vendosur prej institucionit ku kanë aplikuar. Të gjitha Universitetet dhe Kolegjet Britanike i pranojnë rezultatet e IELTS. Kjo do të thotë se mund të aplikoni me një rezultat IELTS-i nga çdonjëri prej 1,000 qëndrave të provimeve IELTS në mbarë botën, përveç rastit kur institucioni ka kërkesa të mëtejshme. Ju lutem kontrolloni tek faqja zyrtare Register of Sponsors .