British Council në Kosovë ofron testet IELTS Academic dhe General Training.

Ne nuk ofrojmë më IELTS për UK viza dhe imigracion (UKVI). Ju lutemi shikonii në takeielts.org për datat e testit në rajonin tuaj.

Ju mund të rezervoni testin tuaj të IELTS me ne online. Kur të rezervoni testin me ne, jeni të sigurtë se do t'i nënshtroheni testit tuaj në një qendër zyrtare të provimit të IELTS.

Testet të cilat ne ofrojmë

Lloji i testit Çmimi Rezervo
IELTS Academic and General Training
i përgjithshëm
175 EUR Rezervo tani 

*Nga data 7 Prill 2020 çmimi për IELTS Akademik dhe Trajnim i përgjithshëm do të jetë 174 Eur.

Për të rezervuar testin tuaj do t'ju duhet:

 1. Sigurohuni që të keni një formë të letërnjoftimit të vlefshëm me vete, pasi që do t'ju duhet të ngarkoni një fotokopje të qartë të tij kur ta rezervoni testin. 
 2. Shkarkoni dhe lexoni Informacionet tona për Kandidatët, të cilat përmbajnë informacione të rëndësishme në lidhje me formatin e testimit, llojet e pyetjeve dhe rezultatet e testimit. Ju lutem vini re se IELTS nuk rekomandohet për kandidatët e testimit nën moshën 16 vjeç. 
 3. Mund të paguani për testin nëpërmjet transferit bankar (bazuar ne faturën e lëshuar)

  Emri i llogarisë bankare: British Council

  Kodi i monedhës: EUR

  Numri i llogarisë në EUR: 111 023 730 1000 193

  Kodi Swift : MBKOXKPRXXX

  Emri i Bankës: Banka ProCredit  Kosova

 4. Posa të keni kryer pagesën, ju lutem na dërgoni konfirmimin e pagesës me dokumentet e tjera të regjistrimit përmes emailit. Të gjitha dokumentet duhet të dërgohen breda 5 ditëve nga data e regjistrimit.

Konfirmimi i datës së testit IELTS

Pasi të keni përfunduar procesin e rezervimit, do të merrni një konfirmim me email. Koha e fillimit të testit tuaj dhe lokacionit të testimit do t'ju dërgohen 5-7 ditë para testit.

Testi juaj në të folur mund të planifikohet në të njëjtën ditë me seksionet e tjera ose në një ditë tjetër brenda një kohe prej 7 ditësh para ose 2 ditë pas ditës së testimit tuaj kryesor. Qendra e testimit do t'ju dërgojë një konfirmim për datën e testimit në të folur.

Pas rezervimit të testit tuaj, gjithashtu do të merrni një email automatik me kodet tuaja të qasjes në kursin online falas: Rruga për tek IELTS.

Ju gjithashtu do të merrni numrin tuaj të referencës për IELTS për të hyrë në Portalin e Testimit. Ju lutemi sigurohuni që të keni përfshirë adresën tuaj të postës elektronike saktë kur e rezervoni testin tuaj.

IELTS - Kushtet e përgjithshme

Kuptoni se çfarë të bëni nëse duhet ta anuloni testin ose dëshironi ta merrni atë në një datë tjetër nga ajo që keni rezervuar.