Ju lutem vini re që për kandidatët nën 18-të vjeç duhet të ofrojnë miratimin me shkrim nga prindi ose përfaqësuesi ligjor në mënyrë që të aplikojë për testim. IELTS nuk rekomandohet për kandidatët nën 16-të vjeç. 

IELTS në Kosovë organizohet nga partneri jonë zyrtar, ju lutem shikoni faqen e tyre për më shumë informacion:

RIT Kosovo (A.U.K)

Testet që ne ofrojmë

Tarifa

Datat në dispozicion

IELTS Academic
- në qendër

EUR 185

Gjeni një datë testimi

IELTS General
Training - në
qendër

EUR 185

Gjeni një datë testimi

Pasi të keni rezervuar testin tuaj

Ju do të merrni email-e duke ju konfirmuar kohën e testimit tuaj, adresën e qëndrës së testimit dhe aksesin tuaj falas për IELTS Ready Premium.

Shkarkoni dhe lexoni Informacionin për Kandidatët për të mësuar çdo gjë që ju duhet të dini rreth testit. 

IELTS - Kushtet e përgjithshme

Kuptoni se çfarë të bëni nëse duhet ta anuloni testin ose dëshironi ta merrni atë në një datë tjetër nga ajo që keni rezervuar.