IELTS books
IELTS books image

Ne veçanërisht e rekomandojmë librin  Materialet për ushtrime IELTS për të ju ndihmuar në përgatitjet për testimin IELTS. 

Materialet Zyrtare për Ushtrime për IELTS:  Vëllimi 2

Materialet Zyrtare për Ushtrime për IELTS: Vëllimi  2 përfshinë teste mostër të Trajnimit akademik dhe të përgjithshëm për të gjitha modulet: dëgjim, lexim, shkrim dhe të folur, si dhe përgjigjet me komente nga ekzamineri. 

Ato gjithashtu përfshijnë DVD që përmban test praktik të dëgjimit, përgjigjet për testet mostër dhe videot e tre studentëve duke mbajtur testin e të folurit. Çmimi është 20 Euro. 

Për ta blerë këtë libër, ju lutemi dërgoni një email.