Merrni rezultatin e IELTS që ju nevojitet me materialet tona falas online. Regjistrohuni në programin tonë të përgatitjes tetë javore dhe do të keni qasje në webinare, aktivitete praktike falas, platforma online dhe teste provuese. Lexoni për të mësuar më shumë dhe aplikoni.

Webinare për përgatitje falas

This is a series of free IELTS preparation webinars that are aimed at providing you with the support you need to prepare for the test, during this difficult time.

Webinaret e përgatitjes së IELTS do të zhvillohen nga ekspertë të IELTS gjatë nëntë javëve të ardhshme, dy herë në javë. Secili webinar do të zgjasë përafërsisht 60 minuta dhe do t'ju ndihmojë të zbuloni se çfarë të prisni gjatë testit. Ai gjithashtu do të ndihmojë në përgjigjen e pyetjeve të bëra shpesh për secilën pjesë të testit: Dëgjimi, leximi, shkrimi dhe të folurit.

Orari i webinareve 

Data Titulli
E Enjte 1 Tetor 2020 Koherenca (lidhja dhe referenca)
E Enjte 8 Tetor 2020 Përdorimi i kohëve të shkuara për pjesën e dytë të Të Folurit
E Enjte 15 Tetor 2020 Përdorimi i formës joveprore dhe lidhëzave kohore për Task 1 në pjesën e Të Shkruarit
E Enjte 22 Tetor 2020 Të bësh krahasime
E Enjte 29 Tetor 2020

Përmbledhje e gabimevë më të shpeshta

Ne ju sugjerojmë të regjistroheni në webinar sa më shpejt që të jetë e mundur sepse numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.

IELTS expert, sesionet në Facebook

Ju gjithashtu mund të merrni pjesë në sesionet tona live të IELTS Expert, që bëhen të Premteve – Bashkohu tani!

Data Titulli
E Premte 9 Tetor 2020 | 10.00 Të kuptojmë vlerësimin e Të Shkruarit në IELTS
E Premte 16 Tetor 2020 | 10.00 Fjalitë e përbëra dhe lidhëzat
E Premte 30 Tetor 2020 | 10.00 Ushtrimet e Të Lexuarit që kanë të bëjnë me lidhjen e titujve me paragrafët përkatës