Merrni rezultatin e IELTS që ju nevojitet me materialet tona falas online. Regjistrohuni në programin tonë të përgatitjes tetë javore dhe do të keni qasje në webinare, aktivitete praktike falas, platforma online dhe teste provuese. Lexoni për të mësuar më shumë dhe aplikoni.

Webinare për përgatitje falas

This is a series of free IELTS preparation webinars that are aimed at providing you with the support you need to prepare for the test, during this difficult time.

Webinaret e përgatitjes së IELTS do të zhvillohen nga ekspertë të IELTS gjatë nëntë javëve të ardhshme, dy herë në javë. Secili webinar do të zgjasë përafërsisht 60 minuta dhe do t'ju ndihmojë të zbuloni se çfarë të prisni gjatë testit. Ai gjithashtu do të ndihmojë në përgjigjen e pyetjeve të bëra shpesh për secilën pjesë të testit: Dëgjimi, leximi, shkrimi dhe të folurit.

Orari i webinareve 

Data Titulli Përshkrimi
E martë 2 Qershor 2020 Hyrje në IELTS Përmbledhje e testit IELTS, diferenca midis trainimit akademik dhe të përgjithshëm, testeve të bazuara në letër dhe në kompjuter 
E enjte 4 Qershor 2020 IELTS Plani i mësimit Të shkruarit
E martë 9 Qershor 2020 Të shkruarit- Detyra 2 Esej mbi mendimin dhe argumentn
E enjte 11 Qershor 2020 IELTS Plani i mësimit Të lexuarit
E martë 16 Qershor 2020 Leximi Akademik  Përmbledhje dhe strategjitë
E enjte 18 Qershor 2020 IELTS Plani i mësimit Të dëgjuarit
E martë 23 Qershor 2020 Të dëgjuarit Përmbledhje dhe strategjitë
E enjte 25 Qershor 2020 IELTS Plani i mësimit Të Folurit
E martë 30 Qershor 2020 Të Folurit Përmbledhje dhe strategjitë

Ne ju sugjerojmë të regjistroheni në webinar sa më shpejt që të jetë e mundur sepse numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.

IELTS seanca me ekspert në facebook

Ju gjithashtu mund të na bashkangjiteni në IELTS seancat tona live në Facebook me ekspert, të cilat zhvillohen të Premten në orën 11:30 – Bashkangjituni tani!

Data Tema
E premte 5 Qershor 2020 Sakta/false/ Nuk janë dhënë  llojet e pyetjeve
E Premte 19 Qershor 2020 Parashtesa dhe prapashtesa
E Premte 26 Qershor 2020 Parafrazimi