Merrni rezultatin e IELTS që ju nevojitet me materialet tona online pa pagesë. Regjistrohuni për uebinaret tona pa pagesë dhe Study Pack dhe ju do të keni qasje në uebinare, aktivitete për ushtrim pa pagesë, platforma online dhe teste praktike. Lexoni më tej për të mësuar më shumë dhe aplikoni.

Webinare për përgatitje falas

Këtu do të gjeni një seri webinaresh falas për përgatitjen e IELTS që synojnë t'ju ofrojnë mbështetjen që ju nevojitet për t'u përgatitur për testin, gjatë kësaj kohe të vështirë.

Webinaret e përgatitjes së IELTS do të zhvillohen nga ekspertë të IELTS gjatë nëntë javëve të ardhshme, dy herë në javë. Secili webinar do të zgjasë përafërsisht 60 minuta dhe do t'ju ndihmojë të zbuloni se çfarë të prisni gjatë testit. Ata gjithashtu do t'ju ndihmojnë në përgjigjen e pyetjeve të bëra shpesh për secilën pjesë të testit: Të Dëgjuarit, Të Lexuarit, Të Shkruarit dhe Të Folurit.

Orari i webinareve

Data Përshkrimi
E Enjte 10 Mars 2022 Tipet e pyetjeve për pjesën e Leximit: T/F/NG dhe zgjedhje e shumëfishtë
E Enjte 17 Mars 2022 Shkrim Akademik: Detyra 1 - proceset dhe hartat
E Enjte 24 Mars 2022 Detyra 2 për pjesën e Shkrimit: Koherencë dhe kohezion
E Enjte 31 Mars 2022 Tipet e pyetjeve për pjesën e Leximit: përputhja e titujve dhe plotësimi përmbledhës
E Enjte 7 Prill 2022 Writing Task 2: ese, problem – zgjidhje
E Enjte 14 Prill 2022 Gramatikë për IELTS: të bëjmë krahasime
E Enjte 21 Prill 2022 Gramatikë për IELTS: kohët e foljes
E Enjte 28 Prill 2022 Testi i Listening
E Enjte 5 Maj 2022 Reading: aftësitë bazë
E Enjte 12 Maj 2022 Academic Writing Task 1: grafikë dhe tabela
E Enjte 19 Maj 2022 Academic Reading: një përmbledhje
E Enjte 26 Maj 2022 Writing Task 2: një përmbledhje
E Enjte 2 Qershor 2022 General Training Reading: një përmbledhje
E Enjte 9 Qershor 2022 Testi i Speaking
E Enjte 16 Qershor 2022 General Writing Task 1
E Enjte 23 Qershor 2022 Hyrje në leksikun për IELTS
E Enjte 30 Qershor 2022 Tipet e tasks në Reading: T/F/NG dhe multiple-choice
E Enjte 7 Korrik 2022 Academic Writing Task 1: përpunimi i diagrameve dhe hartave
E Enjte 14 Korrik 2022 Writing Task 2: koherenca dhe kohezioni
E Enjte 21 Korrik 2022 Tipet e tasks në Reading: bashkëlidhja e titujve dhe plotësimi i përmbledhjes
E Enjte 28 Korrik 2022 Leksiku: grupet leksikore për testin e Speaking

Ne ju sugjerojmë të regjistroheni në webinar sa më shpejt që të jetë e mundur sepse numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.

IELTS expert, sesionet në Facebook

Ju gjithashtu mund të merrni pjesë në sesionet tona live të IELTS Expert, që bëhen të Premteve – Bashkohuni tani!

Data Tema
E premte, 11 shkurt 2022 Strukturat e fjalisë
E premte, 18 shkurt 2022 Këshilla dhe ushtrime për shqiptim
E premte, 25 shkurt 2022 Strategji për pjesën e Leximit