IELTS Testi i Progresit është i vetmi test ushtrues zyrtar online i notuar nga ekspertët për notim të trajnuar dhe të kualifikuar të IELTS. Pas testit, ju do të merrni një rezultatin tregues të përgjithshëm, si dhe një rezultat për secilën pjesë të testit.

ÇFARË OFRON IELTS TESTI I PROGRESIT?

  1. Ushtroni të katër aftësitë gjuhësore - Të lexuarit, të shkruarit, të dëgjuarit dhe të folurit
  2. Të gjitha testet notohen nga ekspertët për notim të trajnuar dhe të kualifikuar të IELTS
  3. Ushtroni të dy testet e IELTS trajnimin e përgjithshëm si dhe IELTS Akademik
  4. Merrni rezultatin tuaj tregues të përgjithshëm dhe një rezultat për secilin seksion - në vetëm pesë ditë. Do të merrni një link me raportin tuaj përmes postës elektronike ose mund të kontrolloni ‘’My Account" në faqen e internetit të IELTS Testi i Progresit.
  5. Kuptoni se çfarë jeni duke bërë mirë dhe ku duhet të përmirësoheni.

Mësoni më shumë rreth testit dhe çmimit duke klikuar në linkun në fund të faqes.

Ju lutemi vini re se IELTS Testi i Progresi nuk është një test i vërtetë i IELTS dhe raporti i IELTS Testi i Progresit nuk është formë zyrtare e raportit të testit IELTS. Ky shërbimi është krijuar për t'ju siguruar një tregues të rezultatit tuaj për t'ju ndihmuar në planifikimin e përgatitjeve tuaja drejt një testi të vërtetë të IELTS.