Kjo video shpjegon aspektet e shqiptimt që merren në konsideratë gjatë vlerësimit të të folurit në provimin e IELTS. Duke përfshijnë theksimin e e fjalëve, theksimin e fjalive, intonacionin dhe zerin. Ju gjithashtu mund të merrni këshilla për të praktikuar dhe për të përmirësuar shqiptimin e gjuhës angleze.