Kur do të marr rezultatet e mia?

Nuk ju duhet të prisni shumë për rezultatet e testit IELTS.

Mund të kyçeni në Portalin e Personave të Testuar për të parë rezultatet tuaja. Rezultatet e IELTS mbeten online për 40 ditë, por nuk duhet të përdoren si konfirmim zyrtar i performancës suaj.

Nëse keni marrë testin e bazuar në letër, do të keni mundësi të shikoni rezultatet paraprake pas 13 ditëve kalendarike nga data e testimit.

Kur do të marr kopjen fizike të rezultateve të mia?

Rezultatet do të jenë në dispozicion 13 ditë pas testit me shkrim dhe ju mund të merrni Formularin e Raportit të Testit në British Council në Pristina duke paraqitur të njëjtin Dokument Identiteti që keni paraqitur gjatë testit. Ju gjithashtu mund të shikoni rezultatet tuaja online në faqen tonë të internetit. Nëse jetoni jashtë Tiranës dhe dëshironi që ne të dërgojmë TRF-në tuaj përmes postës, atëherë ju duhet të bëni një kërkesë të tillë në examsalbania@britishcouncil.org duke na dërguar adresën tuaj postare.

Rezultatet e IELTS nuk do të zbulohen nëpërmjet telefonit ose përmes emailit.

A mund të marr kopje shtesë të rezultateve të mia IELTS?

Nëse dëshironi që ne të dërgojmë një kopje tjetër të TRF-së tuaj në një organizatë njohëse, përveç pesë kopjeve që japim, do të duhet të paguani një tarifë administrative prej 5 EUR për kopje për ta dërguar përmes postës.

YJu duhet të jepni adresën e institucionit dhe plotësoni "Aplikacionin për Formularin e Raportit të Testimit shtesë”. Bashkangjitni një kopje të pagesës së bankës për TRF shtesë dhe dërgoni të gjitha dokumentet përmes postës elektronike në examsalbania@britishcouncil.org. Ne pastaj do të dërgojmë TRF-në drejtpërsëdrejti te institucioni.

Nëse qendra juaj e testimit është mbyllur, mund të porositni forma shtesë të raportit të testimit nga ielts.org

Ju lusim të keni parasysh se një formular shtesë i Raportit të Testimit zgjatë rreth 10-14 ditë për t'u përpunuar.

Çfarë do të thotë rezultati im IELTS?

Ju do të keni një rezultat të grupit IELTS nga 0-9 për çdo seksion testi, i cili reflekton aftësinë tuaj në gjuhën angleze.

TRF juaj tregon një rezultat për secilën nga katër aftësitë (Dëgjim, Lexim, Shkrim dhe të Folur), si dhe një rezultat të përgjithshëm të grupit. Mund të arrini të gjitha rezultatet e grupit (për shembull 5.0, 6.0, 7.0) apo gjysmën e grupit (p.sh. 5.5, 6.5, 7.5) në secilin seksion të testit.

Mësoni më shumë për atë se çfarë nënkupton rezultati i juaj këtu  

Për sa kohë janë të vlefshme rezultatet e testit IELTS?

Organizatat zakonisht nuk do të pranojnë rezultatet tuaja nëse janë më të vjetra se dy vjet, nëse nuk jepni dëshmi që ju keni mbajtur në mënyrë aktive ose keni provuar të përmirësoni anglishten tuaj që nga mbajtja e testit. Partnerët e IELTS nuk mund të konfirmojnë vlefshmërinë e rezultateve të testimit që janë më të vjetra se dy vjet.

Si mund ta ri-notoj testin tim IELTS?

Nëse nuk e keni marrë rezultatin që keni pritur, ju mund të aplikoni që testi juaj të notohet sërish. Kjo quhet Kërkesë për Rezultate (EOR). Ju mund të zgjidhni se në cilat pjesë të testimit dëshironi të hyni prapë dhe do t'ju duhet të kërkoni këtë në qendrën e testimit ku keni hyrë në test.

Tarifa për pagesë për këtë shërbim është 60 GBP, e cila do të rimbursohet nëse rezultati juaj rritet për ndonjë pjesë të testit.

Ju duhet të aplikoni për rinotim jo më vonë se gjashtë javë pas datës së testimit.

Shkarkoni formularin për kërkim të rezultateve nga seksioni i shkarkimit më poshtë (shtoni formularin) dhe e dërgoni në qendrën e testimit ku keni hyrë në test. Sigurohuni që të bashkëngjitni Formularin e Raportit të Testimit dhe dëshminë e pagesës.

Kërkimi i Rezultateve merr 2 - 21 ditë për të përfunduar.

A mund të hyj sërish në testin IELTS?

Nuk ka kufizime për rihyrje në IELTS. Mund të rezervoni një test sa më shpejt që të ndiheni të gatshëm ta bëni këtë.

Ju lusim ta keni parasysh se rezultati juaj nuk ka gjasa të rritet nëse nuk bëni përpjekje të konsiderueshme për të përmirësuar gjuhën angleze para se të hyni sërish në test. Vizito seksionin e përgatitjes për të marrë një test ushtrimi dhe për të vlerësuar nivelin tuaj.