IELTS është testimi i pranuar më së shumti i gjuhës angleze që përdor testimin e të folurit sy me sy për të vlerësuar aftësitë e komunikimit në gjuhën angleze. 

Ai njihet nga më shumë se 11,500 organizata në mbarë botën dhe vitin e kaluar janë mbajtur më shumë se 2,9 milion testime në mbarë botën.