Studentët ndërkombëtarë që hyjnë në MB në vitin akademik 2020-21 do të kenë të drejtë të qëndrojnë për dy vjet pasi të përfundojnë studimet e tyre për të kërkuar punë.

Pasi të prezantohet kjo rrugë, studentët ndërkombëtarë të cilët kanë përfunduar me sukses një kurs në nivelin universitar ose më lart do të kenë të drejtë të aplikojnë për rrugën e diplomimit. Procesi i aplikimit do të jetë sa më i thjeshtë të jetë e mundur dhe aplikantët do t'i nënshtrohen kontrolleve të kriminalitetit, identitetit dhe sigurisë. Të gjitha aplikimet do të duhet të bëhen brenda shtetit dhe do të aplikohet një tarifë.

Të gjithë studentët e pranuar për rrugën e diplomimit do të marrin dy vjet leje pa vazhdim. Gjatë asaj kohe, ata do të kenë mundësi të punojnë, ose të kërkojnë punë, në çdo nivel aftësish, por nuk do të kenë mundësi të qasen në fondet publike dhe të drejtat për qendrim nuk do të mund të shfrytëzohen pas dy viteve. Të diplomuarit gjithashtu do të kenë mundësi të ndërrojnë punën pasi të kenë gjetur një punë më të përshtatshme.

Për më shumë informacion, ju lutemi shkarkoni dokumentin përmbledhës të lëshuar nga zyra e brendshme në Mbretërinë e Bashkuar, e cila gjendet në fund të kësaj faqe.