Why choose IELTS

IELTS - Sistemi Ndërkombëtar i Testimit të Gjuhës Angleze - është testi më i njohur i gjuhës angleze në botë. Është zhvilluar nga disa nga ekspertët kryesorë të botës në vlerësimin e gjuhës dhe vlerëson të gjitha aftësitë tuaja në anglisht - lexim, shkrim, dëgjim dhe të folur.

Testi pasqyron mënyrën se si do ta përdorni gjuhën angleze për të studiuar, punuar dhe jetuar në një mjedis anglishtfolës.Ju mund të testoheni në cilëndo nga qendrat tona zyrtare të testimit në të gjithë botën.

Studioni, punoni dhe jetoni jashtë vendit

IELTS pranohet nga më shumë se 11,000 organizata në më shumë se 140 vende. Këto organizata përfshijnë qeveritë, institucionet akademike dhe punëdhënësit me 3,000 vetëm në SHBA.

Arrini ku dëshironi të arrini

Në shumicën e vendeve ku gjuha angleze është gjuha kryesore, do t'ju nevojitet dëshmi e aftësive të gjuhës angleze për të aplikuar për punë dhe kurse universitare.

Dëshmoni se jeni si në shtëpi

Provimi i aftësive tuaja në gjuhën angleze me një test IELTS mund t'ju ndihmojë të merrni një punë më të mirë ose ngritje në pozitë në vendin tuaj të origjinës.

Jeni të interesuar të emigroni?

Rezultatet e testit të IELTS do t'ju ndihmojnë të përmbushni kërkesat tuaja për imigracion. Të gjitha autoritetet e imigracionit që kërkojnë një test në gjuhën angleze do të pranojnë IELTS.

Zgjidhni udhëtimin e testit tuaj IELTS

Nga rezervimi i testit tuaj për të marrë rezultatet tuaja, ju mund të zgjidhni një itinerar IELTS që ju përshtatet.

In this section