About British Council Arts image
About British Council Arts image ©

Main photo credit: Mark Wallinger’s White Horse (2013) exhibited outside British Council Head Quarters, Spring Gardens, London. Image © Peter White

Atributi kryesor për fotografi: Kali i bardhë i Mark Wallinger (2013) i ekspozuar jashtë Zyrës Qendrore të Këshillit Britanik, Spring Gardens, Londër. Imazhi © Peter White

Puna jonë në art synon promovimin jashtë vendit të kulturës së shumëllojshme të MB-së, kreativitetit dhe inovacionit. 

Ne punojmë në shumë forma arti dhe me talentet më të mira britanike për të zhvilluar programe dhe mundësi artistike. 

Arkitektura, dizajni dhe moda

Pjesa e pasme e plikos është blogu i ekipit tonë për arkitekturë, dizajn dhe modë e cila ofron lajme nga sektori i MB-së dhe zhvillimin e projekteve të reja nga e mbarë bota. 

Ekonomia kreative

Zbuloni më shumë lidhur me punën e Këshillit Britanik Ekonominë kreative tpër të përkrahur rrjetin tonë të ndërmarrësve kreativ, udhëheqësve kulturor dhe politik bërësve si dhe ofrimin e mundësive për t’u përfshirë. 

Film

Filmi i Këshillit Britanik lidh filmat nga MB-ja dhe prodhuesit e filmave me audiencë të re ndërkombëtare, duke profilizuar inovacionin, diversitetin dhe përsosmërinë e filmave britanik në mbarë botën dhe gjen mundësi për shkëmbime kreative. 

Literature

Uebfaqja Letërsia e Këshillit Britanik përfshin informata për punën që bëjmë, projektet me të cilat merremi, lajmet nga letërsia në MB dhe komunitetet botuese, udhëzuesin e festivaleve në mbarë botën dhe materiale për të punuar me letërsi moderne britanike në klasë. 

Muzika

Nga elektronika deri në xhaz, tradicionale në folk dhe klasike deri në indie, ne merremi me të gjitha zhanret e muzikës. Ekipi për muzikë ka programin e vet javor në radio, The Selector, me muzikën e re më të mirë nga MB-ja. 

Zbulo më shumë informata lidhur me muzikën nga Këshilli Britanik këtu.

Teatri dhe vallëzimi

Ne promovojmë sektorin e arteve që performojnë më së miri përmes një sërë aktivitetesh dhe ngjarjeve që përfshijnë turne të prodhimeve të reja, uorkshope, seminare e konferenca, shoucase dhe vizita studimore në MB për praktikuesit nga jashtë vendit.  

Zbulo më shumë lidhur me teatrin dhe vallëzimin.

Artet vizuale

Ne promovojmë artet vizuale britanike përmes një sërë aktivitetesh dhe ngjarjeve duke përfshirë turne ekspozitash, uorkshope, seminare dhe konferenca. 

Eksploroni dhe lexoni lidhu me koleksionin e rreth 8,500 punimeve të artit britanik.