©

Jane and Louise Wilson. Monument (Apollo Pavilion, Peterlee), 2003, still. Courtesy the artist and 303 Gallery

EKOLOGJITË E SË ARDHMES është pjesë e programit WE ARE HERE: Artists’ Moving Image nga Koleksioni i British Council dhe LUX. Ai u zhvillua nga British Council, organizata ndërkombëtare e Mbretërisë së Bashkuar për marrëdhënie kulturore dhe mundësi edukimi dhe LUX, agjenci ndërkombëtare e artit me bazë në Londër që mbështet dhe promovon praktikat e imazheve në lëvizje të artistëve.

Programi WE ARE HERE përfshin programet filmike të pesë artistëve që eksplorojnë temat si narrativa, trashëgimia, përfshirja sociale, identiteti gjinor, urbanizimi dhe identiteti kombëtar përmes biografisë, dokumentarit, poezisë dhe prozës.

Bota përreth nesh po ndryshon me shpejtësi si rezultat i aktivitetit njerëzor. Kjo kurrë nuk ka qenë më e dukshme se sot, teksa përballemi me krizën më të madhe globale të kohës sonë, dhe çështjet që paraqiten nga ndikimi ynë në mjedisin gjithnjë e më shumë po vihen në dukje. Ndotja e rrezikshmezhvillimi urbanprivatizimi dhe eksploatimi i hapësirave publike janë të gjitha realitete shqetësuese në Ballkanin Perëndimor dhe synimi i këtij programi të imazheve në lëvizje është të vihen në plan të parë bisedat jetike për këto tema. Pas punës me institucione kombëtare të artit në vitet e mëparshme, jemi të entuziazmuar t’i kthehemi tani hapësirave dhe vendndodhjeve alternative të ekspozitave, me qëllim të kontekstualizimit të këtyre temave dhe nxitjes së një tipi ndryshe të dialogut.

Kuratorët nga të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor tashmë kanë marrë pjesë në programin intensiv kuratorial një javor online të organizuar nga LUX në muajin dhjetor, gjatë të cilit ata u lidhën dhe shkëmbyen idetë me homologët e tyre nga MB-ja përmes konsultimeve me ekspertë dhe bisedave me artistë. Kuratorët që morën pjesë u ftuan t’i shqyrtojmë temat e prezantuara në EKOLOGJITË E SË ARDHMES dhe t’i konteksualizojnë ato në mjedisin e tyre rrethues. Vitin që vjen, kuratorët do të punojnë në projekte që angazhojnë publikun e gjerë në eksplorimin e një kombinimi unik të zërave nga MB-ja dhe BP-ja me qëllim të ngritjes së vetëdijes për çështjet mjedisore relevante.

Kemi kënaqësinë të theksojmë se për komunitetin rajonal të artit gjithashtu do të ofrohen mundësi për zhvillim profesional dhe lidhje me MB-në në shkurt dhe mars 2021 përmes punëtorive të specializuara të organizuara nga artistët dhe ekspertët e arteve pamore nga MB-ja. Punëtoritë gjithashtu do të organizohen nga LUX dhe do të jenë një mundësi e shkëlqyer për artistët dhe adhuruesit e artit në rajon që të dëgjojnë më shumë nga artistët në MB që punojnë me tema si aktivizmi mjedisor, pjesëmarrja e komunitetit dhe temat e tjera që janë pjesë e EKOLOGJIVE TË SË ARDHMES.

EKOLOGJITË E SË ARDHMES është vazhdim i përpjekjeve të British Council për të hedhur dritë mbi çështjet aktuale sociale dhe për të frymëzuar debatin.

Ekspozita të tjera në rajon

Deri më tani, British Council ka organizuar në rajon disa ekspozita të njohura në mbarë botën, duke përfshirë New Religion nga Damien Hirst në vitin 2016, The Vanity of Small Differences nga Grayson Perry në vitin 2017 dhe turi i ekspozitave Perceptions në vitin 2018 dhe 2019, të cilat kishin një koncept të ngjashëm të prezantimit të punimeve të artistëve bashkëkohorë nga MB-ja bashkë me veprat e artit nga Ballkani Perëndimor në një eksplorim reflektues për barazinë gjinore dhe përfaqësimin e femrave në art.

Për partnerin tonë

LUX është agjenci artistike ndërkombëtare e cila përkrahë dhe promovon artistët vizual që punojnë me metoda eksperimentale me imazhe në lëvizje dhe ide të ngjajshme. E themeluar në vitin 2002 si bamirësi dhe kompani me përgjegjësi të limituar jo-komerciale, organizata vazhdon traditën e paraardhësve nga vitet e 1960’a siç kanë qenë (The London Film-Makers’ Co-operative, London Video Arts dhe The Lux Centre).