Projektet tona në art digjital fokusohen tek platforma rajonale PlayUK, e cila zhvillon sektorin audio-vizual në rajon, nga Ballkani Perëndimor në Azinë Qëndrore, Rusi e Izrael. 

Duke krijuar lidhje midis profesionistëve nga Mbretëria e Bashkuar me 15 shtete, këto projekte ndihmojnë në shperndarjen e njohurive dhe aftësive rreth realitetit virtual, realitetit të hamendësuar, efektet vizuale dhe animacioneve, krijimin e filmave dhe marketingun. 

Projektet kryesore