Ne ofrojmë njohuri dhe krijojmë besim për ndërtimin e një programi i cili fokusohet tek problemet vendore dhe të krijojë lidhje kulturore të Ballkanit Perëndimor me Mbretërinë e Bashkuar.

Ne punojmë me profesionistë, institucione arsimi dhe organizata kulturore për të përmbushur standartet ndërkombëtare me individë të talentuar. Ne krijojmë dialog, ofrojmë kurse dhe praktika të cilat sjellin ndryshim dhe mundësojnë një sektor të qëndrueshëm botëror. 

Në mënyrë që të mbështesim zhvillimin e kreativitetit në Ballkanin Perëndimor, i cili po mundëson gjithnjë e më shumë mundësi për të rinjtë, kjo pjesë e punës sonë përqëndrohet në zhvillimin e lidhjeve të tyre me punëdhënësit në industri të ndryshme. 

Projektet kryesore