12 QERSHOR – 12 GUSHT | MUSEUMI I ARTIT BASHKËKOHOR | SHKUP

Inaguruar në Muzeun e Artit Bashkëkohor - Shkupi është shfaqja e fundit e projektit të përbashkët kuratore të Perceptimeve, i cili fokusohet në artin femëror. I konceptuar si një bashkëpunim midis pesë kuratoreve nga Ballkani Perëndimor, projekti paraqiti në secilën prej ekspozitave 24 vepra nga 14 artiste britanike nga Koleksioni i British Council, të cilat kuratore përzgjodhën bashkarisht dhe hynë në një dialog me veprat e artit vendor. Kështu, Perceptimet u rritën si një hapësirë ​​e lirë për artin femëror në kryqëzimin e strategjive të ndryshme kulturore, politike dhe teorike brenda gjeografisë politike të Ballkanit Perëndimor - duke filluar nga Cetinja, përmes Novi Sadit dhe Prishtinës, Banja Lukës, për të marrë përfundimisht skenën në Shkup.

Ekspozita në Shkup do të mbyllë ciklin e ekspozitës duke shfaqur 39 vepra arti bashkëkohorë të 25 grave, të konceptuara në tri seksione: pikëpamje, përfaqësim dhe tejkalim. Artistet e paraqitura rimarrin formën femërore, duke ndërprerë prodhimin dhe vazhdimin e hierarkisë gjinore dhe më në fund duke propozuar.

Shtrirja përgjatë tri zonave të pozicionit femëror: shikim me sy dhe shikim me mendje - PAMJE, përfaqësim vizual - PËRFAQËSIMI dhe "prishja e përfaqësimit" - TEJKALIMI, ideja prapa kësaj ndarjeje konceptuale nuk është të prodhojë një kornizë tjetër të interpretimit përmes vizualizimit multivokal të përvojës femërore, por të kërkojë një shqyrtim të strukturuar dhe të hollësishëm të parimit mashkullor mbi të cilin është ndërtuar moderniteti dhe të hyjë në mënyrë kritike në problemin e përfaqësimit nëpërmjet pyetjeve radikale.

Artistet pjesëmarrëse: Abigail Lane, Ana Temkova, Aneta Svetieva, Anthea Hamilton, Camilla Løw, Celia Hempton, Clare Strand, Elizabeth Price, Evgenija Demnievska, Gillian Wearing, Helen Chadwick, Hristina Ivanoska, Irena Paskali, Laura Aldridge, Ljupka Deleva, Lubaina Himid, Madame Yevonde, Mirna Arsovska, Monika Moteska, Rachel Whiteread, Sarah Lucas, Tracy Emin, Verica Kovacevska, Violeta Capovska, Zaneta Vangeli