Duke krijuar 'Kotësia e Dallimeve të Vogla', Grayson Perry u frymëzua nga shumë artistë. Frymëzim kryesor ishte piktori i shekullit të 18-të, William Hogarth dhe vepra e tij 'Historia e djalit plangprishës', e cila është pjesë e ekspozitës. 

Tetë pikturat e William Hogarth në Historia e djalit plangprishës (1733) tregojnë historinë e Tom Rakewell, një i ri i cili ndjek rrugën e vesit dhe vetë-shkatërrimit, pasi trashëgoi një pasuri nga babai i tij koprrac.

Pikturat origjinale mbahen në Muzeun Sir John Soane, Londër, por sete të gravurave mbahen në shumë koleksione muzeale dhe kanë frymëzuar reagime nga një numër i artistëve kryesorë britanikë, si David Hockney dhe Grayson Perry.

Hogarth vlerësohet më shumë për 'Subjektet moderne morale'. vepra që komentojnë mbi shoqërinë bashkëkohore. Historia e djalit plangprishës vinte pas suksesit të jashtëzakonshëm të Historia e lavires (1730). Tregimi ndjek një të ri që bie pre e efekteve korruptueese të konsumizmit të shekullit 18. Tomi shpenzon pasurinë e babait të tij dorështrënguar me art, muzikë, gra dhe aktivitete të tjera zotërinjsh. pasi u martua me një grua më të vjetër, por të pasur, i humb pasuritë në kumar, dhe jeta e tij përfundon tragjikisht kur e fusin në burgun e debitorit dhe, pasi e lë mendja, i mbyll ditët në çmendinën Bedlam.