Mësoni më shumë për aftësitë që përpiqemi të zbatojmë në kurrikulat e shkollave: mendimi kritik, zgjidhja e problemeve dhe kodimi përmes pajisjes mikrobit.

In this section