Mësoni më shumë për shkathtësitë që përpiqemi të zbatojmë në kurrikulat e shkollave: mendimi kritik, zgjidhja e problemeve dhe kodimi përmes pajisjes micro:bit.

In this section