The Coding Challenge

Sfida e Kodimit 2020

Sfida synon të përfshijë fëmijët në mbarë vendin dhe të frymëzojë të rinjtë të zgjidhin probleme të jetës së përditshme në shkollat dhe komunitetet e tyre përmes programimit të pajisjeve. Sfida do të përdorë pajisjen micro:bit të BBC-së për t’ju mundësuar fëmijëve të vijnë me një projekt që i përgjigjet Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm (QZhQ) dhe eksploron zgjidhje për problemet me të cilat përballen në jetën e përditshme. 

Sfida e Kodimit 2020 është e hapur për të gjithë nxënësit e moshës 11 deri 15 vjeç (klasat 6 deri në 9), nga shkollat që kanë marrë pjesë në ciklin e parë të programit ‘Shkollat e shekullit 21’. Listën e shkollave me të drejtë pjesëmarrje mund ta gjeni në Shtojcën 1, në seksionin e shkarkimit në fund të kësaj faqe. Gara do të ketë dy raunde (online dhe ballë për ballë) për të përcaktuar fituesit e garës kombëtare të kodimit, të cilët pastaj do të kenë mundësinë të marrin pjesë në garën rajonale të kodimit. Sfida e Kodimit organizohet në partneritet me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Sfida e Kodimit organizohet në partneritet me Ministrinë e Arsimit.

Paçi fat!

Sfida ‘do your:bit’?

Sfida ‘do your:bit’ hapet më 16 shtator dhe mbyllet më 28 shkurt 2020. Pavarësisht nëse merrni pjesë apo jo në Sfidën e Kodimit, ju keni të drejtë të merrni pjesë në këtë sfidë.  Sfida ‘do your bit’ drejtohet nga Fondacioni Arsimor i micro:bit-it  dhe mbështetet nga British Council; për më shumë informacione kontrolloni Do Your Bit Challenge website

Nëse merrni pjesë në Sfidën e Kodimit dhe jeni të interesuar të merrni pjesë me të njëjtin projekt në Sfidën Globale ‘do your:bit’, atëherë projekti juaj për Sfidën e Kodimit duhet të jetë në gjuhën angleze dhe në përputhje me Qëllimin 14 të QZhQ-së dhe Qëllimin 15 të QZhQ-së. 

Do your:bit është Sfidë micro:biti që i sfidon fëmijët dhe adoleshentët në mbarë botën të bëhen kreativë dhe të vijnë me zgjidhje për QZhQ 14 Jeta nën ujë dhe QZhQ 15 Jeta në Tokë duke përdorur micro:bit-in. Fëmijët me idetë fituese do të shpërblehen me një udhëtim në Londër me prindin/kujdestarin e tyre, të financuar tërësisht nga Fondacioni. Kjo sfidë është e hapur për të gjithë fëmijët e moshës 8-14 vjeç.

 

Si të krijoni një zip folder?

Krijoni një folder me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për garë. Klikoni me tastierin e djathtë folder, zgjedhni Send to, dhe pastaj zgjedhni Compressed(zippedfolder. Një dosje e re zipped folder me të njëjtin emër është krijuar në të njëjtin vend.

Regjistroni projektin në platformën EU Code Week

Në rast se dëshironi të regjistroni projektin tuaj në platformën e EU Code Week dhe të ndihmoni vendin tuaj të fitojë garën digjitale këtë vit, ju lutemi sigurohuni që të përdorni referencë programin tonë. Një nga fushat që mund të plotësoni, ndërsa shtoni aktivitetin tuaj në platformë, është TAG. Ju lutemi sigurohuni që të përdorni #21stCenturySchools në anglisht, dhe jo gjuhën tuaj lokale.