The Coding Challenge

Sfida e Kodimit 2020

Sfida synon të përfshijë fëmijët në të gjithë vendin dhe të frymëzojë të rinjtë për të zgjidhur probleme të jetës së përditshme në shkollat dhe komunitetet e tyre duke përdorur llogaritjet fizike. Sfida do të përdorë pajisjen mikrobit për tu mundësuar fëmijëve që të krijojnë projekte të cilat i përgjigjen Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm (QZhQ) dhe të eksplorojnë zgjidhje për çështjet me të cilat përballen në jetën e përditshme.

Sfida e Kodimit 2020 është e hapur për të gjithë nxënësit e moshës 10-15 vjeçare nga shkollat që kanë marrë pjesë në ciklin e parë të programit ‘Shkollat e Shekullit 21’. Lista e shkollave që kanë të drejtë të marrin pjesë në konkurs gjendet në Shtojcën 1 në sektorin e shkarkimit në fund të kësaj faqe. Ky konkurs do të ketë dy raunde (online dhe ballë për ballë) për të përcaktuar se kush janë fituesit e Konkursit kombëtar të Kodimit, të cilët do të kenë mundësinë për të marrë pjesë në Konkursin Rajonal të Kodimit.

Sfida e Kodimit organizohet në partneritet me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Paçi fat!

Sfida ‘do your:bit’?

Sfida ‘do your :bit’ hapet më 16 Shtator dhe mbyllet në 28 Shkurt 2020. Pavarësisht nëse merrni pjesë në Sfidën e Kodimit ose jo, ju keni të drejtë të merrni pjesë në këtë sfidë. Sfida ‘do your :bit’ drejtohet nga Fondacioni Arsimor i mikrobitit dhe mbështetet nga Këshilli Britanik, për më shumë informacion, shikoni në faqen e internetit Do Your Bit Challenge website.

Nëse jeni duke marrë pjesë në Sfidën e Kodimit dhe jeni të interesuar për të marr pjesë edhe në Sfidën Ndërkombëtare ‘do your:bit’, atëherë aplikimi juaj për Sfidën e Kodimit duhet të jetë në anglisht dhe në përputhje me Qëllimin 14 të QZhQ-së dhe Qëllimin 15 të QZhQ-së. 

Do your:bit është një Sfidë për mikrobitin që sfidon fëmijët dhe adoleshentët në të gjithë botën për të rritur kreativitetin dhe për të krijuar një zgjidhje për Qëllimin 14 Jeta Nën Ujë dhe Qëllimin 15 Jeta në Tokë duke përdorur mikrobitin. Fëmijët me idetë fituese do të shpërblehen me një udhëtim të financuar plotësisht në Londër me prindin/kujdestarin e tyre, të financuar tërësisht nga Fondacioni. Kjo sfidë është e hapur për të gjithë fëmijët e moshës 8-14 vjeç.

Si të krijoni një 'zip folder'?

Krijoni një folder me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për garë. Klikoni me tastin e djathtë folder, zgjidhni Send to, dhe pastaj zgjidhni Compressed(zippedfolder. Një dosje e re zipped folder me të njëjtin emër është krijuar në të njëjtin vend.

Regjistroni projektin në platformën 'EU Code Week'

Në rast se dëshironi të regjistroni projektin tuaj në platformën e EU Code Week dhe të ndihmoni vendin tuaj të fitojë garën dixhitale këtë vit, ju lutemi sigurohuni që të përdorni referencë programin tonë. Një nga fushat që mund të plotësoni, ndërsa shtoni aktivitetin tuaj në platformë, është TAG. Ju lutemi sigurohuni që të përdorni #21stCenturySchools në anglisht, dhe jo gjuhën tuaj lokale.