Konferenca për udhëheqësit e arsimit ndërkombëtar

29–30 QERSHOR 2020 | LONDËR

Going Global është konferenca jonë vjetore e cila ofron një platformë për udhëheqësit e arsimit ndërkombëtar për të diskutuar të ardhmen e arsimit të lartë. Konferenca e këtij viti do të përqendrohet në nxënësit global dhe risitë që vijnë.

Gjatë konferencës, ekspertë nga e gjithë bota do të diskutojnë pyetje të tilla si:

  • Çfarë lloj mësimi dhe mjedisi i të nxënit do të nevojiten për të zhvilluar dhe mbështetur një gjeneratë të ardhshme të inovatorëve globalë?
  • A do të kërkojë forma shumë të ndryshme të institucioneve globale të të mësuarit?
  • Si do të zhvillohen sfidat globale dhe cilat lloje të inovacionit do të kërkohen për t'i trajtuar ato?
  • Si duhet të reagojnë qeveritë dhe të mbështesin mësimin global?

Nëse dëshironi të merrni pjesë në konferencë si folës ose anëtar i panelit, vizitoni faqen tonë globale të internetit dhe zbuloni se si mund të përfshiheni.