Vocational Education Exchange është revista online online e British Council për mësuesit në arsimin dhe aftësitë profesionale.

Revista mundëson një platformë për praktikantë nga Mbretëria e Bashkuar dhe më tej, për të ndarë eksperiencat e tyre më të mira, materiale klase, lajme, video dhe artikuj. Ajo ndihmon në ndërtimin e një kapaciteti në arsimin profesional dhe trajnimin profesional në Mbretërine e Bashkuar dhe në rajon, duke lejuar rritjen e përfshirjes ndërkombëtare.

Revista është hartuar nga Mbretëria e Bashkuar dhe tete vende në Ballkanin Perëndimor, Azia qendrore dhe Kaukazi Jugor, me plane për t'u përhapur më gjerë.

Në këtë seksion