Kolegji rajonal i Evropës Juglindore ka qenë efektiv në sigurimin e aftësive dhe njohurive të praktikantëve të përmbushin nevojat e punëdhënësve, duke përfshirë edhe në nivele më të larta.

Kolegji Rajonal i Evropës Juglindore (SERC) është ofruesi kryesor i punës praktike në Irlandën e Veriut. Kolegji vepron në katër kampuset kryesore në të gjithë pjesën juglindore të Irlandës Veriore dhe ka 950 ekspertë dhe personel profesional. Kolegji ka 800 praktikantë, të cilët janë kryesisht 16-24 vjeç. Shumica nga ta e lënë shkollën dhe ndjekin nivelin e dytë dhe nivelin e tretë të praktikës. Megjithatë, kolegji organizon edhe praktikë të nivelit më të lartë në të cilin studentët mund të studiojnë deri në nivelin e shkallës së themelore.  

Kualifikimet që plotësojnë kërkesat e industrisë

Të gjitha trajnimet e SERC financohen nga Departamenti për Ekonomi (DpE), i cili është pjesë e qeverisë rajonale të Irlandës së Veriut. Kolegji ofron 22 fusha të ndryshme për punë praktike, më të njohurat janë inxhinieri mekanike, automjete motorike, hidraulik, elektrikë, mobilieri dhe ftohje. Derisa këto ekonomi tradicionale janë të njohura, SERK ka prezantuar kohët e fundit mundësi për punë praktike në farmaci, informatikë, kujdes për fëmijët dhe kontabilitet. Puna praktike ofron mundësi alternative për të mësuar, në vend të qëndrimit në arsimim me orar të plotë. Praktikantët vazhdojnë të studiojnë derisa në të njëjtën kohë punojnë për punëdhënësin dhe paguhen.   

Praktikantët e SERC kalojnë një ditë në javë në kolegj dhe pjesën tjetër në vendin e punës. Nëse praktikantët përparojnë mirë, ata zakonisht mund ta përfundojnë praktikën tyre brenda dy vjetëve.  

Suksesi në garat e aftësive

Praktikantët e SERC inkurajohen të marrin pjesë në garat e aftësive të cilat zhvillojnë vetëbesimin e shkathtësive të tyre. Vitin e kaluar në WorldSkills Show në Birmingham, nxënësit e SERC fituan tre medalje të arta dhe një medalje argjendi në ftohje, muratim, zdrukthtari dhe mobilieri.   

Një nga praktikantët e kateringut të SERC, Rachel Carson, punon për një restorant që udhëhiqet nga kuzhinieri i famshëm, Jean-Christophe Novelli. Ajo u emërua praktikante e vitit 2018 në Institutin për Çmime të Hotelerisë për Profesionalizmë dhe ishte finaliste në Aleancën Evropiane për Çmime të Punës Praktike në Vjenë në nëntor 2018. Jean-Christophe Novelli tha: "Rachel është kuzhiniere e re, shumë e talentuar dhe suksesi i saj i shpejtë është tregues i përkushtimit dhe pasionit të saj për industrinë si dhe standardit të lartë të trajnimit që ajo ka marr në kolegj."

Puna praktike e nivelit të lartë

Puna praktike e nivelit të lartë ka qenë shtesë emocionuese në kurset e SERC. SERC ka pothuajse 200 punë praktike në nivel të lartë në nëntë fusha, duke përfshirë kujdesin për fëmijët, mekatronikën automative dhe kontabilitetin. Puna praktike e nivelit të lartë ofron mundësi për të studiuar për diploma të larta dhe diploma themelore derisa punoni. Niveli themelor është ekuivalenti i vitit të parë të studimeve.

Kjo është një kohë emocionuese për punën praktike në Irlandën e Veriut. DpE po punon me punëdhënësit dhe ofruesit e trajnimit për të rishikuar përmbajtjen e punës praktike ekzistuese dhe për të zhvilluar programe të reja. Kjo do të sigurojë që punëdhënësve u sigurohen punonjës të shkathët për të cilët kanë nevojë, gjë që do të garantojë rritje ekonomike në Irlandën e Veriut.  

Vegëza të jashtme