Kolegji Isle of Wight dhe kolegji KSD TVET në Mthatha, Afrikë e Jugut, nisi partneritetin tonë në Gusht 2016, pasi u vlerësuan me çmimin Skills for Emplyability Award. Në vetëm një vit, ne po shikojmë një impakt të madh, si prezantimi i programeve të reja të studimit, studentë që janë më në dijeni të problemeve globale dhe forcimi i marrëdhënieve në komunitet. 

Prezantimi i bashkëpunimit ndërkombëtar

Për të lehtësuar rrugën drejt partneritetit dhe për t'u mësuar me mënyrat e punës së njëri-tjetrit, ne krijuam një projekt fillestar për studentët e biznesit nga të dy kolegjet.

Studentët në Kolegjin Isle of Wight që punojnë për Diplomën në Biznes të Nivelit të 3-të përfunduan një detyrë të vlerësimit të marketingut që përfshinte zhvillimin e një produkti dhe krijimin e një pyetësori për kërkimin e tregut. Studentët e biznesit në Mthatha hartuan një pyetësor për kërkimin e tregut për bashkëmoshatarët e tyre britanikë, duke promovuar produktet artizanale lokale. Studentët biseduan në Skype për të shkëmbyer idetë e tyre.

Ky prezantim në bashkëpunimin ndërkombëtar ishte mënyra e përkryer për të filluar zbatimin e strategjisë sonë ndërkombëtare për t'i bërë studentët më të vetëdijshëm për botën reale. Studentët e biznesit nga të dyja kolegjet patën mundësi të mësojnë rreth kulturave të reja dhe u prezantuan në tregje të reja potenciale. Ata patën gjithashtu mundësinë për t'u takuar dhe për të bashkëpunuar praktikisht me kolegët e tyre.

Përmirësimi I të mësuarit dhe mësimdhënies

Që kur vizituan Kolegjin Isle of Wight, ku u takuan me studentë dhe praktikantë, mësuan për praktikat e bazuara në punë në Mbretërinë e Bashkuar, partnerët tanë nga KSD TVET College po punojnë drejt futjes së programeve të reja të studimit për ta lidhur programin e tyre më afër me atë që kanë përjetuar në UK. Një kurs njëditor i marketingut digjital është prezantuar për studentët. Kolegji është gjithashtu në proçesin e konvertimit të bibliotekës së tyre në një qendër të burimeve të të mësuarit, duke përdorur një model të ngjashëm me atë që kemi në Isle of Wight.

Forcimi i marrëdhënieve

Jashtë mjedisit të kolegjit, të dy partnerët po forcojnë marrëdhëniet e komunitetit duke shpërndarë aktivitetet dhe sukseset tona.

Kolegji KSD TVET është duke informuar komunitetet në Afrikën e Jugut për punën e partneritetit përmes vizitave, takimeve dhe një platformë virtuale të projektit. Ata janë të angazhuar me një sërë organizatash, duke përfshirë shkollat, kishat, bizneset (si pjesë e të mësuarit të integruar të punës dhe programet e transparencës në punë), komunat dhe ndjekësit tradicionalë.

Në Kolegjin Isle of Wight, ne kemi ndarë elementet e partneritetit tonë me Shoqatën e Kolegjeve (AOC) dhe Ofsted, përmes prezantimeve rreth kolegjit tonë. Këto prezantime po na ndihmojnë gjithashtu të ndajmë punën tonë me komunitetin më të gjerë gjatë takimeve të hapura. Ne gjithashtu kemi krijuar një sprovë të dedikuar për të promovuar aktivitetet tona të partneritetit në komunitetin e biznesit lokal në ngjarjet e organizuara nga Partneriteti Solent Local Enterprise.

Rëndësia e partneritetit ndërkombëtar

Ne e shohim partneritetin tonë ndërkombëtar si një mënyrë kyçe për përgatitjen e studentëve për jetën dhe punën në botën reale, pavarësisht nëse kjo është tregti ndërkombëtare, karriera që përfshijnë kontaktin me kultura të ndryshme, ose thjesht një kuptim më të madh të jetesës në një botë të globalizuar. Të dy partnerët po planifikojnë të ndërtojnë mbi këtë marrëdhënie në të ardhmen, duke zgjeruar fushat e kurrikulës dhe duke hetuar më shumë mundësi për ndarjen e praktikave të mira.

Dy këshilla për një partneritet të suksesshëm ndërkombëtar:

  • Sigurohuni që të gjithë partnerët të jenë plotësisht të angazhuar për të bërë punën e partneritetit dhe të kenë ndarë kohë dhe burime të mjaftueshme për të zbatuar aktivitetet e planifikuara dhe për të arritur ndikimin e dëshiruar
  • Jini fleksibël  – objektivat mund të ndryshojnë dhe rezultatet e papritura mund të arrihen pasi partnerët bëhen më të njohur me njëri-tjetrin dhe ndryshimet dinamike ndodhin gjatë kohës
  • Filloni me hapa të vogla – mos u bëni shumë ambiciozë në fazat e hershme të partneritetit
  • Kërkoni mbështetje nga lidershipi  dhe përpiquni të siguroni vazhdimësinë e personelit për të mbajtur një nivel të fortë besimi midis partnerëve.

Lexoni më shumë rreth partneritetit ndërkombëtar tek faqja e Isle of Wight College.