Trendet aktuale të punësimit të të rinjve sinjalizojnë një të ardhme të vështirë. Sipas Synimit të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së, rreth 75 milionë të rinj janë aktualisht të papunë në mbarë botën, ndërsa duhet të krijohen 470 milionë vende të reja pune deri në vitin 2030 për të mbështetur një forcë punëtore globale në rritje.

Pyetja që na u bë kur ishim fëmijë – "çfarë dëshiron të bëhesh kur të rritesh?" – së shpejti mund të zëvendësohet me lehtësi: "si do të gjesh një punë kur të rritesh?".

Përvetësimi i aftësive për punësim

Organizata britanike jo-qeveritare 'Teach a Man to Fish', po përpiqet t'i japi mundësi të rinjve në punësimin e tyre dhe në përvetësimin e aftësive të duhura jo vetëm për punët aktuale, por edhe për të krijuar punë të reja.

Programet tona mbështesin shkollat ​​anembanë botës për të filluar bizneset e udhëhequra nga studentët, të cilat u mundësojnë atyre të fitojnë aftësitë thelbësore të shekullit 21, duke gjeneruar fonde për të mbështetur shkollat. Në vitin 2016, bizneset e udhëhequra nga studentët fituan të ardhura mesatare neto prej 780 $. Por, ndoshta më e rëndësishmja, bizneset e udhëhequra nga studentët mund t'i prezantojnë  studentëve të tjerë mundësinë e rrugëve të ndryshme në punësim, siç është sipërmarrja.

Programi 'School Enterprise Challenge'  i ofron shkollave një model se si të planifikojë, të fillojë dhe të rritet një biznes i udhëhequr nga studentët. Modeli është i adaptueshëm dhe mjaft fleksibël për t'u përdorur në çdo vend dhe për çdo biznes, nga një plantacion bimor në Nigeri në një korporatë bankare në Peru. Dhe me udhëzimet falas dhe trajnimin e ofruar përmes programit, mësuesit mund t'i udhëzojnë studentëve të tyre për të ngritur biznese që i përshtaten moshave dhe interesave të tyre, si dhe burimeve dhe ekonomive lokale.

Çfarë mund të ofrojnë bizneset e udhëhequra nga studentët

Ndërsa nuk ka dy biznese të udhëhequra nga studentë të njëjtë, të gjithë u japin studentëve mundësinë për të zhvilluar aftësitë që kanë nevojë për të pasur sukses në punë dhe në jetë. Këtu janë pesë aftësitë kryesore që nxënësit mund të fitojnë nga të qenurit pjesë e një biznesi të udhëhequr nga studentët:

Puna në grup

Tek bizneset e udhëhequra nga studentët, pjesëmarrësit marrin rolet dhe përgjegjësitë e ndryshme. Nxënësit në një pozitë udhëheqëse mësojnë se si të motivojnë ekipin e tyre. Të tjerët mësojnë se si të bashkëpunojnë me kolegë jashtë klasës ose grupit të shokëve për të krijuar një ekip të fortë. Punësimi në skuadër gjithashtu nënkupton marrjen e vendimeve si një grup dhe përdorimin e pikave forta të të gjithëve për të kapërcyer sfidat.

Komunikimi

Duke u marrë me klientët lokalë për të hedhur një ide biznesi, studentët sipërmarrës mësojnë shpejt se si të komunikojnë profesionalisht dhe me besim. Ata mësojnë se kërkimet e tregut dhe aftësitë e marketingut arrijnë në mënyrë efektive audiencën e synuar. Disa prej tyre gjithashtu duhet të paraqesin biznesin e tyre në një kolegj mësuesish dhe madje mund të kenë mundësinë të shfaqin biznesin e tyre në konferenca ndërkombëtare.

Zgjidhja e problemeve

Bizneset e udhëhequra nga studentët inkurajojnë nxënësit që të përdorin të menduarit kritik dhe kreativitetin kur ballafaqohen me sfida. Të jesh në gjendje të mendosh në mënyrë kritike i ndihmon nxënësit të përqëndrohen tek informatat e reja ose problemet e biznesit me besim. Nxënësit mësojnë gjithashtu si t'i kthejnë sfidat në mundësi për t'i bërë bizneset e tyre më të suksesshme.

Vendosja e qëllimit

Nxënësit mësojnë se si të vendosin dhe të arrijnë qëllimet e vendosura në planet e tyre të biznesit dhe të shohin suksesin si një udhëtim, jo ​​si një lojë përfundimtare. Duke mësuar se si të menaxhojnë dhe përmbushin qëllimet e tyre të biznesit, ata mund ta zgjerojnë këtë pikëpamje në jetën e tyre personale, familjet dhe komunitetet më të gjera. Disa studentë vazhdojnë të fillojnë biznesin e tyre, duke përmirësuar jetesën e tyre dhe duke u ofruar mundësi punësimi të tjerëve.

Rreziku financiar

Buxhetimi, bankat dhe shifrat: të gjitha aftësitë thelbësore, pavarësisht nëse jeni në botën e biznesit apo jo. Bizneset e udhëhequra nga studentët u japin atyre kontekste reale të jetës për studimet e tyre akademike dhe ndihmojnë mësuesit t'i bëjnë mësimet e tyre të rëndësishme përtej klasës.

Bizneset e udhëhequra nga studentët në veprim

Kur Sharom ishte student në Mackay Memorial College në Ugandë, ai ishte menaxher i projektit për një biznes të udhëhequr nga studentët që filloi përmes Sfidës së Sipërmarrjes së Shkollave. Ajo nxiti interesin e Sharom për sipërmarrjen dhe e motivonte atë për të ngritur biznesin e tij të shpendëve. ""Pjesëmarrja në Sfidën e Sipërmarrjes së Shkollave më siguroi aftësitë praktike, por edhe me aftësitë e marketingut, planifikimit dhe kontabilitetit që kanë qenë kaq të rëndësishme në krijimin e biznesit tim"", thotë Sharom. Sot, ai përdor fitimet e tij për të punësuar një person tjetër dhe për të mbështetur familjen e tij. Ai gjithashtu ende ndihmon në Mackay në trajnimin e tyre.

Good Earth', një biznes zejtarësh eko-miqësor i drejtuar nga studentët në Shkollën Choithram në Indi, mori çmimin 2016 'School Enterprise Challenge People'. Në raportin e tyre final të biznesit, ekipi përshkroi se si ata mësuan aftësitë e reja të lidershipit dhe të ekipit. Youtee, një student i klasës së 12-të, tha: "Asnjëherë nuk e kuptoja se mund t'i bindja konsumatorët deri në atë masë", dhe ajo po konsideron të studioj biznesit në universitet.

Vegëza të jashtme