Për shumë mësues, mësimet e vëzhguara janë një perspektivë e mirë. Megjithatë, vëzhgimi mund të jetë një pjesë e rëndësishme e përmirësimit të cilësisë së mësimdhënies në arsimin profesional. Kolegji Chichester në Mbretërinë e Bashkuar hartoi sistemin e saj të vëzhgimit për të sjellë një kulturë trajnimi, e cila ka rritur shumë mësimet në bazë të mësuesit dhe studentëve.

Lexoni më shumë rreth programit që është njohur në nivel kombëtar dhe iu dha Çmimi i Qytetit dhe Guilds Beacon për Zhvillimin Profesional dhe Çmimi për Nxitjen më të Mirë të Nxënësve dhe për Nixitjen e Mësimdhënies.

Kolegji Chichester ndjeu se proçesi i tyre i vëzhgimit të vjetër ishte i paefektshëm. Në vend që të bënin ndryshime të vogla, ata vendosën të ndërmarrin një ndryshim të madh dhe të rihartonin të gjithë sistemin. Kolegji krijoi pesë module të cilat të gjithë vëzhguesit u kërkuan të përfundonin. Përmbushja e të gjitha moduleve ishte e domosdoshme për mësuesit që të fitonin atë që kolegji e quajti 'një liçencë për të vëzhguar'.

Pesë modulet:

  • Ndryshimi i kulturës: një hyrje në vëzhgimin e kornizës së mësimdhënies dhe të të mësuarit, vetëvlerësimit dhe planifikimit të veprimit
  • Vëzhgimi dhe mësimi: mbledhja e provave, shkrimi i raporteve dhe moderimi
  • Marrja e një vendimi kyç: dhënia e reagimeve bazuar në provat e mbledhura
  • Rezultate duke përdorur një model trajnimi: zhvillimi i aftësive të reagimit me fjalë; ofrimin e mbështetjes për mësimdhënien që kërkon përmirësim ose është joadekuat
  • Vendosja e objektivave dhe planifikimi i veprimit.

Ne tani kemi udhëzime të qarta dhe të kuptueshme të proçesit të plotë nga njoftimi fillestar deri në fund dhe vlerësimi përfundimtar.

– Micky Rendell, kreu i sportit dhe shërbimeve publike

Të pesë modulet janë shpërndarë si pjesë e zbatimit të një 'kulture të trajnimit' në të gjithë kolegjin, me stafin në të gjitha nivelet e inkurajuar për të dhënë reagime mbi proçeset e reja. Fokusi në prova ndihmoi në frymëzimin e besimit midis të gjithë mësimdhënësve, duke hequr dykuptimësinë e lidhur me gjykimet arbitrare ose përshtypjet mbresëlënëse.

Studentët në bordin ekzekutiv gjithashtu përfunduan trajnimin dhe u ftuan për të vëzhguar mësimet; kjo e përmirësoi pjesëmarrjen e studentëve dhe veproi si një përvojë e fuqishme mësimore. Pas projektit 95 për qind e nxënësve mendonin se mësimi ishte i mirë ose më i mirë; duke filluar nga 86 për qind në fillim.

Programi është njohur në shkallë kombëtare. U nderua me Çmimin e Qytetit dhe Guilds Beacon për Zhvillimin Profesional dhe Çmimin për Nxitje të Mësimit. Shpesh, trupi rregullator i arsimit në Mbretërinë e Bashkuar gjithashtu njohu punën, duke deklaruar se shkolla kishte një sistem të vëzhgimit të mësimit që është i zhvilluar dhe shumë efektiv.

Mësuesit gjithashtu mendonin se sistemi i ri kishte përmirësuar besimin dhe kishte reduktuar ankthet rreth vëzhgimit. Një mësues që punonte në parukeri u shpreh: "Ne tani e shohim se vëzhgimi i mësimit është një përvojë e përbashkët. Vëzhguesit janë më miqësorë dhe kërkojnë kohë për të diskutuar dhe për të dëgjuar mendimet dhe ndjenjat tona rreth mësimit që ata kanë parë... Ne e shohim se është një eksperiencë shumë më e qetë dhe nuk ka më diçka për t'u shqetësuar".

Nëse dëshironi të komentoni në këtë artikull, ju lutem dërgoni email tek VEE@britishcouncil.org dhe bashkohu në debat. Nëse dëshironi të jepni artikullin tuaj, zbuloni sesi këtu.

Lexoni më shumë rreth zhvillimit profesional këtu: 

Vegëza të jashtme