Kolegji Craven ka siguruar një rast të shkëlqyer studimor të punës së tyre me Punëdhënësin e Aviacionit, Swissport Ltd. Ky projekt zbulon dhe vlerëson modele të ndryshme të aktiviteteve bashkëpunuese midis punëdhënësve dhe siguruesve të një niveli praktik, në hartimin, shpërndarjen dhe vlerësimin e edukimit profesional dhe programeve të trajnimit.

I GJITHË RASTI STUDIMOR MUND TË SHIKOHET MË POSHTË, POR KËTU KENI NJË SEANCË TË ASAJ QË DO TË SHIKONI:

Ky projekt është rreth inkurajimit të njerëzve nga industria që të shpenzojnë kohë duke dhënë mësim nëpërmjet zhvillimit të programit mësimor, duke promovuar praktikën e mësuesve dhe trajnerëve në përditësimin e eksperiencës së tyre në industri dhe duke ndihmuar në ndërtimin e një bashkëpunimi midis punëdhënësit e siguruesve. Gjatë zhvillimit të këtij programi, ky projekt me Kolegjin Craven ishte për të siguruar që studentët të kuptonin rëndësinë e matematikës dhe t'i inkurajonin ata të zhvillojnë aftësitë e duhura për industrinë. Të punuarit bashkë, stafi i programit mësimor dhe punonjësit e Swissport Ltd zhvilluan një program bashkëpunues studimi për të zhvilluar aftësitë e matematikës duke përdorur përmbajtjen e punës së lidhur me kontrollin e ngarkesës së avionit. 

KËTU JANË QËLLIMET E PROJEKTIT:

  • Të punosh me punëdhënës për të zhvilluar matematikën me përmbajtje profesionale dhe të zhvillosh aftësitë pedagogjike të punëdhënësve për të përforcuar trajnimin në shtëpi     
  • Të zhvillosh aftësitë e matematikës së aviacionit për studentët në përmbajtjen profesionale për punësim                                                                                        
  • Të zgjerosh kufirin e vijës për karrierë në aviacion dhe mundësitë e punësimit për studentët                                                                                                                      
  •  Të ngulitësh kulturën e mësimdhënies mes sektorit të aviacionit dhe departamentit të matematikës së Kolegjit.

Rasti i plotë studimor mbulon përshkrimin e plotë të projektit, impaktin pozitiv nga projekti dhe pikat kryesore që institucioni dhe punëdhënësi mund të reflektonin.

Githashtu mund të shikoni këtë video të shkurtër ku do të dëgjoni mësuesit dhe punëdhënësit të përfshirë në këtë projekt, duke diskutuar disa nga përfitimet dhe sfidat.

Vegëza të jashtme