Punësueshmëria dhe aftësitë themelore – Këtë muaj, ne eksplorojmë benefitet e shumta të ndarjes së kohës për të zhvilluar aftësitë themelore të nxënësve në rrugëtimin e tyre duke u larguar nga arsimi të pajisur në tërësi për t’u futur në botën e punësimit. Asnjëherë mos e nënvlerëso ndryshimin që mund ta bëjë besueshmëria e rritur! Ne gjithashtu kemi disa resurse të shkëlqyeshme të gjera për t’iu ndihmuar studentëve që të zhvillojnë aftësitë për punësueshmëri që janë aq të nevojshme.