Siç tregohet nga artikujt e këtij botimi, nuk ka asnjë qasje të vetme ndaj zërit të nxënësve, Dhe koncepti është fleksibël dhe i hapur për interpretim. Për institucionet dhe praktikuesit e rinj për zërin e studentëve, vendosja se ku dhe si të fillojë mund të jetë sfiduese, megjithëse ne do të argumentonim se përfitimet janë të gjera dhe potencialisht transformuese. Prandaj, i mirëpresim çdo pyetje apo koment ndaj lexuesve tanë. Përgjigjet nga eksperti i aftësive të këtij tremujori do t'i publikojmë në Gusht.

Ju lutemi na dërgoni pyetjet tuaja mbi temën e zërit të studentëve. Ne shpresojmë që të dëgjojmë nga ju!