Mirësevini në botimin e Marsit të Vocational Education Exchange

Edukimi gjithëpërfshirës është në zgjerim, saqë ne i dedikuam muajin Shkurt edhe botimin e këtij muaji ndaj tij. Këtë muaj ne do të tregojmë mënyra sesi mund të përmirësohet rezultati i studentëve me aftësi të kufizuar, përfitimet e përdorimit të aktiviteteve fizike për të përfshirë studentët dhe shembuj sesi bashkëpunimi ndërkombëtar mund të arrijë rezultate në edukimin gjithëpërfshirës. Gjithashtu, ne mundësojmë burime informacioni të cilat përfshijnë akses online për t'ju ndihmuar juve të përmbushni nevojat e studentëve.