Revista Vocational Education është botuar mbi gjashtë muaj më para. Tani ne duam të angazhohemi me ju dhe të zbulojmë më shumë për punën tuaj, të dijmë rreth sfidave me të cilat ju përballeni dhe të mundësojmë këshilla që mund të ndihmojnë praktikat tuaja.

NË 2017 NE DO JU PREZANTOJMË: DOKTORIN E AFTËSIVE.

Ky është një vend ku mund të bëni pyetje rreth aspekteve të ndryshme të edukimit dhe aftësive profesionale.

Çdo muaj, një ekspert i aftësive të ndryshme do ju përgjigjet disa pyetjeve nga lexuesit. Ai do ju japi sugjerime dhe këshilla se si të kaloni sfidat, të përmirësoni aftësitë tuaja dhe punësimin e të rrinjve.

Në Mars, Tracey Partridge, një ekspert nga Universiteti i Greenwich, do ju përgjigjet pyetjeve tuaja se si të përmbushni nevojat specifike të studentëve tuaj.

Dërgoni me email pyetjen tuaj tek VEE@britishcouncil.org

Abonohuni për të marrë newsletter-in mujor për të mos humbur përgjigjen e pyetjes suaj.

Dërgoni një pyetje me email tek VEE@britishcouncil.org ose duke plotësuar këtë dokument.