Punësueshmëria dhe aftësitë themelore – Këtë muaj ne fokusohemi prapë në çështjen e të siguruarit që aftësitë e studentëve u përshtatet nevojave të punëdhënësit. Kemi disa këshilla shumë të mira lidhur me këtë temë, resurse fantastike falas në formë të portofolios për Punësueshmëri dhe dosje të Progresit, si dhe raste studimore mbresëlënëse të studentëve që kanë fituar përvojë praktike me kompanitë me emra të mëdhenj si Coca-Cola dhe Royal Mail. Lexoni për të gjitha këto dhe më shumë.