Një nga studentët e çmuar të kolegjit Harrow, Roshni Ragvanni, na tregon së çka është e rëndësishme për të si studente që po studion në kolegj, dhe disa nga sfidat ditore me të cilat mund të ballafaqohet.