Megjithëse ekzistojnë dallime midis Mësimit Praktik modern në Skoci dhe Mësimit Praktik në pjesën tjetër të Mbretërisë së Bashkuar, çelësi i suksesit ende qëndron në partneritete efektive ndërmjet punëdhënësve dhe ofruesve të trajnimit. Këtu, ne shohim se si kolegji i Glasgow po punon me një operator të madh të trageteve për të siguruar sukses afatgjatë.

Tema udhëzuese e Strategjisë së Mësimit të Kolegjit të Glasgow dhe Strategjisë së mësimit është Akademia Model e Kolegjit për Industri. Ajo njeh nevojën për një harmonizim më të ngushtë ndërmjet ofrimit të arsimit dhe nevojave të punëdhënësit. Modeli siguron që Kolegji të ofrojë një program mësimor të fokusuar mbi punësueshmërinë, që trajton aftësitë dhe njohuritë që kanë punëdhënësit, ndërsa mbështet nxënësit në punësim.

Hulumtimet nga Bordi i Trajnimit Merchant Navy dhe Rail Maritime Transport Union (2014) theksuan çështjen plakjes së fuqisë punëtore aktuale që punon në anijet e Mbretërinë e Bashkuar. Caledonian MacBrayne (CalMac) e identifikoi këtë si një çështje për planifikimin e vazhdimësisë dhe ofrimin e shërbimeve të ardhshme dhe u bashkua me Kolegjin për të adresuar boshllëqet e identifikuara të aftësive dhe për të mbështetur një tubacion talentësh për industrinë.

Kolegji është ofruesi i vetëm i trajnimit skocez i cili është në gjendje të ofrojë të gjitha trajnimet detare dhe hoteliere nën një çati. Ajo ka përmbushur nevojën e CalMac për trajnime të lokalizuara me kosto efektive. Si i vetmi kolegj në Skoci i cili ofron një Mësim Praktik modern dhe inovativ për anije, teknik te marinës  dhe hoteleri, këto programe janë të parat në llojin e tyre që rrisin bazën e aftësive(shkathtësive) detare në Skoci dhe ofrojnë një tubacion të talentësh të rinj.

Donald McKillop, Drejtor i Zhvillimit të Tregut, CalMac tha: "... Mësimi Praktik Modern është një shtesë e mirëpritur dhe e vlefshme për mundësitë tona të trajnimit në dispozicion për të rinjt".

Përmes angazhimit bashkëpunues, Kolegji dhe CalMac kanë siguruar kombinimin e teorisë dhe ofrimit praktik  për të përmbushur nevojat e aftësive të CalMac, duke siguruar një angazhim për përparimin dhe zhvillimin e studentëve. Ky bashkëpunim gjithashtu siguron një përvojë të mësuarit kolegj dhe përvojë detare me vlerësuesit që shkojnë në anije për të vëzhguar praktikantët në mjedisin e tyre të punës. Praktikantët janë të pajisur me një sërë kualifikimesh akademike dhe profesionale për t'i filluar ato në një rrugë karriere për rolet më të larta, me zhvillimin e aftësive dhe përvojës së tyre.

Si rezultat i programit të Mësimit Praktik, CalMac fiton një tubacion të personelit kompetent dhe të motivuar me punësim të plotë të cilët janë rekrutuar nga komunitetet Calmac të trajnuar në Skoci. Me një rritje në popullaritetin e anijeve të lundrimit, charter flota dhe tragetet rreth brigjeve të Mbretërisë së Bashkuar, programet ofrojnë një vend të veçantë dhe të vlefshëm për një industri në rritje.

* Mësimi Praktik Modern aplikohet vetëm në Skoci, por janë ekuivalent i praktikës në pjesën tjetër të Mbretërisë së Bashkuar.

Vegëza të jashtme