Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar planifikon që nivelet e reja të T-së do të ofrojnë një alternativë për të rinjtë që preferojnë programet profesionale kundrejt kurseve akademike. Cath Sezen është Menaxher i Lartë i Politikave në Shoqatën e Kolegjeve dhe shpjegon përfitimet e programit të ri. Ajo gjithashtu shqyrton disa nga sfidat.

Nga vitit 2020, Anglia do të prezantojë një plan të ri të aftësive për arsimin teknik për të trajtuar boshllëqet e aftësive në punët e nivelit teknik në industri të tilla si inxhinieri.

Plani i Aftësive synon t’u sigurojë studentëve 16 vjet e më lartë një drejtim të qartë të punës. Ajo ndan profesionet teknike në 15 drejtime, 11 prej të cilave do të jenë kryesisht kolegj ose ofrues të trajnimit dhe katër të cilat do të ofrohen përmes mësimit të bazuar në punë. Çdo drejtim do të ndahet në shtigje të gjera të cilat do të kenë një bazë të përbashkët të ndjekur nga një vit specializimi me vendosjen në industri deri në tre muaj duke orientuar në një kualifikim të nivelit teknik (niveli T) në nivelin 3 (përafërsisht niveli A ose Baqelor ). Orët e mësimit për vit do të zgjaten nga 600 në 900. Kur nxënësit të përfundojnë nivelin e tyre, ata do të jenë në gjendje të përparojnë në punë, pune praktike më të lartë ose arsim më të lartë varësisht nga profesioni që ata dëshirojnë të ndjekin.

Në Asociacionin e Kolegjeve, ne mbështesim gjerësisht synimin e përgjithshëm të Planit të Aftësive. Investimi dhe ngritja e profilit të aftësive është e mirëpritur. Sigurimi që aktorët kyç (nxënësit, prindërit / kujdestarët dhe punëdhënësit) janë në dijeni të rrugës më të mirë për një profesion të caktuar mund të jetë vetëm një gjë e mirë edhe pse udhëzimi gjithëpërfshirës dhe i paanshëm i karrierës do të jetë thelbësor.

Por ka pyetje. Si do të promovojë qeveria konceptin e arsimit teknik? Duhet të ketë një ndryshim të madh kulturor për arsimin teknik që të shihet si prestigjioz si rruga akademike e cila ka tashmë reputacion të mirë. Një mënyrë që qeveria ka filluar ta bëjë këtë është duke paralajmëruar fonde shtesë për ofrimin e niveleve T, por a është kjo mjaftueshëm?
Pjesë e fondeve shtesë dhe orëve do të ndahen për punësimet në industri. Aktualisht, studentët ndërmarrin një përvojë pune dy javore. Punësimet specifike të profesionit do të kërkojnë shumë më tepër  punëdhënës për të ofruar punësime. Punësimet afatgjata gjithashtu do të kërkojnë më shumë planifikim për të siguruar që ato janë kuptimplotë për punëdhënësit dhe studentët, duke marrë parasysh se si ato përshtaten në kurrikulën më të gjerë. Qeveria po investon para në mbështetjen e kolegjeve për të ndërtuar kapacitete dhe punësime pilote, por ky është një ndryshim i madh në praktikën arsimore për të dyjat, kolegjet dhe punëdhënësit.

Ka pyetje të tjera për studentët të cilët nuk janë të gatshëm të nisin një nivel T, i cili për shumë kolegje do të përbëjë rreth gjysmën e të gjithë 16-18 vjeçarëve. Plani është që ata të mund të regjistrohen në një program tranzicioni për t'i ndihmuar ata të punojnë drejt kërkesave të kërkuara për hyrje. Për studentët me nevoja të veçanta arsimore, kjo mund të zgjasë më shumë se një vit dhe se destinacioni më i përshtatshëm mund të jetë mbështetja në punë ose jetesë të pavarur. Por detajet e deritanishme tregojnë se ky program do të financohet për 600 orë të tanishme në vit dhe edhe pse këta të rinj janë larg punës ose arsimit të lartë.

Ekzistojnë ende pyetje mbi rolin e kualifikimeve aktuale, veçanërisht kur nuk ka drejtime teknike, siç është sporti dhe artet interpretuese, por ku ka shumë mundësi punësimi.

Plani i aftësive dhe Nivelet T janë të modeluara gjerësisht në sistemet e arsimit teknik të vendeve tjera të Evropës Veriore ku ata kanë dhënë rezultate për të rinjtë. Le të shpresojmë se ata bëjnë të njëjtën gjë këtu.

Vegëza të jashtme