The Living Room of the Future

Këtë Nëntor, ne bashkuam një grup të rinjsh kreativ nga Ballkani Perëndimor për të marrë pjesë në hartimin e të ardhmes së transmetimit duke punuar me BBC, Databox dhe Fondacionin e Teknologjisë per Art dhe Kreativ (FACT). Si pjesë e programit të PlayUK, nga 2 deri në 4 Nëntor ne do të organizojmë workshop-in ‘The Living Room of the Future’, mbajtur në forumin e inovacionit rajonal ‘ Sarajevo Unlimited’, një platformë për të rinjtë dhe talented e reja, të organizuara nga qendra e biznesit dhe inovacionit ‘Networks INT’.

Tematika si e ardhmja e medias, tregimi i historike apo Object-Based Media (OBM) u prezantuan drejt audiencës, me fjalimin e Ian Forrester dhe BBC Blue Room.

Dy pjesëmarrës nga ky workshop do të kenë mundësinë të vazhdojnë punën e tyre me trainerë me eksperiencë nga Mbretëria e Bashkuar, ku do të kthejnë idetë e tyre në realitet. Dy fituesit do të shpallen më vonë.

18 pjesëmarës, të përfshirë në industrinë e produksionit të filmit dhe programimit, patën mundësinë për të parë me detaje risinë në teknologjinë e medias së të ardhmes.
Trainerët nga Mbretëria e Bashkuar ndajnë eksperiencën dhe njohuritë e tyre rreth të ardhmes së trasmetimit, privatësisë e të dhënave.
BBC Blue Room ishte një mundësi e mirë për vizitorët e Sarajevo Unlimited për të parë teknologjitë më të fundit për vëzhgim dhe krijimin e përmbajtjes.
Ian Forrester, producent nga BBC, mbajti një fjalim dhe shpjegoi informacion të detajuar rreth të ardhmes së trasmetitmit.
Ilija Tiricovski (në të majtë) dhe Mladen Rakonjac (në të djathtë) janë pjesëmarrësit e përzgjedhur të cilët do të udhëtojnë në Mbretërinë e Bashkuar për një qëndrim tre javorsh për kthimin e idesë së tyre në realitet.  

Vegëza të jashtme