Këtë muaj në Shkëmbimin në Arsimin Profesional ne diskutojmë temën e angazhimit të punëdhënësit, duke ndarë pikëvështrimet lidhur me atë se pse mund të jetë e dobishme përfshirja e punëdhënësve në procesin arsimor për të gjitha palët e përfshira.