Webinar 3

As part of our 'Schools of the 21st Century' Program with the British Council program, we are organizing a series of educational dialogues that will help you connect with colleagues from Albania and Kosovo and share your experience.

On June 22, 2020 we will organize a live session on "Family Coding". 

As educators, we often hear about the importance of coding as a useful and accessible process, through coding programs for our students. However, what we hear less about is the coding process techniques for teaching these skills where students can apply them not only in the classroom but also at home - especially now that schools are forced to give virtual guidance during Covid19 pandemics. Questions we covered in the webinar:

  1. What is the most important part of family Coding (Family Coding)? 
  2. Do you want to try to find out what is going on in the process?
  3. Do you want to find a place for your family?

WATCH THE WEBINAR RECORDING BELOW, LEARN MORE ABOUT THE PRESENTERS AND SEE ADDITIONAL MATERIALS

Moderatorja Majlinda Mazelliu

Moderatorja Majlinda Mazelliu - Koordinatore Kombëtare për Kosovën për Projektin 'Shkollat e Shekullit 21', British Council Kosovë. Majlinda është përgjegjëse për menaxhimin e të gjitha hapave të zbatimit të Projektit 'Shkollat ​​e Shekullit 21' në Kosovë.

Msc. Aida Lumshi

Msc. Aida Lumshi - është një nga trajneret e para të validuara e British Council në 2017 , Drejtore pranë shkollës  9-vjeçare " Jeronim De Rada " Elbasan, një nga Ambasadoret e platformës Digjitale eTwinning në Shqipëri. Ajo ka dy diploma Master në Fakultetin e Shkencave të Edukimit në Fushën e Biologjisë, dhe fushën e Drejtimit dhe Menaxhimit të shkollës, trajnere në disa ajenci kombëtare dhe ndërkombëtare.

Msc Vjollca Vladi Musha

Msc Vjollca Vladi Musha - është një nga trajneret e para të validuara të British Council në 2018, ish Drejtuese e Institucioneve pranë shkollave të Tiranës. Ajo ka përfunduar Excellent Master në Fakultetin e Shkencave Sociale, trajnere e licensuar nga ASCAP dhe MASR në bashkëpunim me shumë eksperiencë.

ADDITIONAL MATERIALS FROM THE WEBINAR

Here you can find presentation by Msc. Aida Lumshi and Msc Vjollca Vladi Mushi.