Kërkesa të përgjithshme

Na dërgoni email dhe ne do te ju pergjigjemi sa me shpejt qe te mundemi, jo me vone se 48 ore.

Nëse keni pyetje për proçesin e marrjes së një vize britanike, pashaporte apo leje pune, mund ta gjeni këtë informacion në faqen e internetit të Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar.

Testet:

Testet IELTS në Kosovë zhvillohen nga partneri jonë:

Rochester Institute of Technology (RIT): RIT Kosovo (A.U.K)

Na kontaktoni në ielts@auk.org ose në 038 660 000 ext. 117

Faqja zyrtare: https://www.rit.edu/kosovo/ielts