Grayson Perry: Kotësia e Dallimeve të Vogla

Në Prishtinë do të mbahet një ekspozitë e fituesit të çmimit Turner, Grayson Perry.

Zbuloni më shumë

Udhëzuesi i angazhimit të punëdhënësit

Shkarkoni udhëzuesin tonë dhe mësoni se si mund të angazhoheni me punëdhënësit lokal.

Më shumë informata