Skema e BE-së për profesionistë të rinj në Ballkanin Përendi

Kuptoni më shumë për mundësinë e zhvillimit për shërbyes të rinj civil nga mbarë ballkani perëndimor.

Aplikoni deri më 25 shtator

Mix the City – the Balkans

Zbuloni tingujt e Ballkanit dhe krijoni miksin tuaj muzikor.

Mësoni më shumë

Udhëzuesi i angazhimit të punëdhënësit

Shkarkoni udhëzuesin tonë dhe mësoni se si mund të angazhoheni me punëdhënësit lokal.

Më shumë informata